乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


64 نتیجه برای موضوع مقاله: ارگونومی

زینب کاظمی، عادل مظلومی، مصطفی حمزئیان زیارانی، سارا طرزی مقدم،
دوره 1، شماره 1 - ( 3-1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: در مواردی که صندلی ­ ها از ابعاد استانداردی برخوردار نیستند و یا کاربران به واسطه سبک­های غلط نشستن دچار فشار و درد در ناحیه کمر هستند، با استفاده از وسایل کمکی ستون ­فقرات می ­ توان از آسیب ­ های وارده به خصوص در ناحیه کمر پیشگیری کرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارگونومیکی یکی از انواع این وسایل حمایتی با نام اسپاین­فیت می­باشد .

  روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- توصیفی در مرحله اول چهار پرسشنامه اختصاصی جهت بررسی ابعاد پشتی، قابلیت تنظیم و جنس آن، تطابق با صندلی مورد استفاده و ادعاهای شرکت سازنده، طراحی و توسط پنج ارگونومیست تکمیل شد. در مرحله دوم سه گروه از افراد جامعه شامل کارمندان اداری، کارمندان اداری مبتلا به کمردرد و رانندگان اتوبوس بعد از استفاده از پشتی، یک پرسشنامه اختصاصی را تکمیل نمودند.

  یافته‌ها: نتایج مرحله اول نشان داد که قابلیت تنظیم، جنس و اندازه­های پشتی در وضعیت خوبی هستند. میزان تطابق با صندلی­های اداری و صندلی رانندگان، غالبا " از وضعیت متوسط برخوردار بود. در زمینه مشخصه­های مورد اشاره توسط شرکت سازنده، ارزیابی کنندگان در اکثر موارد نمره مثبتی ارائه ­دادند. نتایج مرحله دوم نشان داد هر سه گروه بطور کلی راحتی، سهولت استفاده و وضعیت کلی اسپاین­فیت را بین متوسط تا خوب ارزیابی کرده­اند. از لحاظ تطابق با صندلی کارمندان، در برخی موارد نمرات ضعیف گزارش­ شد. درمورد تطابق با صندلی­های اتوبوس، در مدل­های مختلف تفاوت­هایی مشاهده شد.

  نتیجه‌گیری: 乐动体育开户اسپاین­فیت به­خاطر ایجاد حمایت مناسب برای نواحی لگن، ستون مهره­ها، بخش فوقانی تنه و همچنین به­خاطر وی‍ژگی­های فیزیکی که منجر به کاهش تعریق می­شوند، قادر است در ارتقاء سطح راحتی افراد نقش مهمی داشته­ باشد .


عادل مظلومی، سید حمیدرضا حسینی، عبدالصمد احمدوند، زینب کاظمی،
دوره 1، شماره 1 - ( 3-1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户مطالعات پیشین نشان داده‌اند که درگیری و مشارکت کارکنان در امور اثرگذار بر شرایط کاری آن‌ها، کلید موفقیت اجرای مداخلات ارگونومیکی در محیط‌های کاری می‌باشد. این مطالعه باهدف افزایش مشارکت فعال سرپرستان در خط تولیدی، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ارگونومیک و ارائه اقدامات اصلاحی (کایزن) توسط خود آن‌ها در شرکت خودروسازی پارس‌خودرو انجام شد .

  روش بررسی: کتابچه‌ای در ارتباط با نحوه ارزیابی بلند کردن بار و پوسچرهای بدن بر اساس روش ارزیابی فنلاندی برای سرپرستان خط تولید تهیه گردید و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شد. سپس از آنان خواسته شد تا نتایج ارزیابی‌ها و پیشنهادات خود را در فرم‌های مخصوص در طی یک سال وارد کنند. ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده، توسط کارشناسان ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت .

  یافته‌ها: 乐动体育开户طبق ارزیابی‌های انجام‌شده توسط سرپرستان، تعداد 26 مورد از ایستگاه‌های کاری، ریسک‌های ارگونومی در حد بالا، 51 مورد از ایستگاه‌ها از ریسک ارگونومی با سطح متوسط و 45 مورد از ایستگاه‌ها از سطح ریسک پایینی برخوردار بودند. به‌علاوه، تعداد کایزن‌های موردنیاز ارائه‌شده توسط سرپرستان با افزایش 3/2 برابری، از 18 مورد در سال اول به 42 مورد در سال دوم یعنی یک سال پس از اجرای برنامه آموزش ارگونومی و شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی، توسط سرپرستان، رسید.

  نتیجه‌گیری: توانمندسازی و آموزش سرپرستان باعث افزایش سطح مشارکت پرسنل نیز گردید. با آشنایی کامل سرپرستان به ریسک های ارگونومی در ایستگاه‌های کاری خود، این افراد می‌توانند راهکارهای کاربردی در جهت کاهش سطح ریسک­های ارگونومی ارائه دهند.


زینب بارونی زاده، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، شاهین کسرایی، جواد فردمال،
دوره 1، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه وهدف: شیوع بالای دردهای اسکلتی عضلانی در دندان‌پزشکان، اهمیت بررسی شرایط کار در این حرفه را، به منظور کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می‏دهد. هدف از این مطالعه تعیین فشار وضعیتی وارده به اندام‏های فوقانی با استفاده از روش ماکرو پوسچرال LUBA و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی است.

روش­ بررسی: این مطالعه بر روی 30 نفر دستیار تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی همدان انجام گرفت. به منظور تعیین شاخص فشار وضعیتی از روش LUBA و برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی توسط SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. 

 یافته‌ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن (3/63%)، کمر (3/43%)، پشت (30%)، زانو (20%)، شانه (3/13%)، مچ (10%)، پاها (10%)، آرنج (7/6%) و ران (0%) بود. حداکثر شاخص فشار وضعیتی زنان 23 بود که نسبت به مردان با شاخص فشار وضعیتی 21، مقدار بیشتری است. 50% دندان‌پزشکان در گروه 3، 33% دندان‌پزشکان در گروه 4 و 7/16% در گروه 2 از سطح اقدامات اصلاحی بودند. بین متغیرهای دموگرافیک و وجود اختلالات اسکلتی عضلانی، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت، همچنین بین شاخص فشار وضعیتی و وجود درد در اندام فوقانی نیز ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (0/05 value ).

نتیجه ­گیری: یافته ‏های این مطالعه، مقادیر بالای شاخص فشار وضعیتی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان‌پزشکان دانشگاه علوم پزشکی همدان را نشان داد. شاخص فشار وضعیتی زیاد، بیانگر سطح بالای ریسک خطر است که نیاز به اجرای مداخله و اقدامات اصلاحی فوری است


مجید معتمدزاده، معصومه توکلی، رستم گلمحمدی، عباس مقیم بیگی،
دوره 1، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه وهدف: ارزیابی ریسک فاکتورهای فیزیکی مرتبط با اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش‏های مختلفی از جمله روش‏های مشاهده‏ای انجام می‏گیرد . اعتبارسنجی این روش‏ها در محیط‏های کاری حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه نیز بررسی پایایی چک لیست واشنگتن به عنوان یک ابزار مشاهده‏ای است.

روش­ بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 50 کارگر شاغل در سه وظیفه شغلی در یک صنعت تولید تشک مورد بررسی قرار گرفت. چک لیست ارگونومی ایالت واشنگتن توسط گروه اول (افراد غیرمتخصص) و گروه دوم (متخصصین ارگونومی) برای وظایف شغلی تکمیل گردید. پس از ارزیابی، میزان توافق مشاهده‌کنندگان با ضریب کاپا در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: گروه اول مشاهده‌کنندگان در مورد ریسک فاکتور اعمال نیرو به دست مربوط به چک لیست مشاغل منطقه احتیاط و پوسچر نامناسب مربوط به چک لیست مشاغل منطقه خطر توافق نظر نداشتند که ضریب کاپا به ترتیب 0/349، 0/360 و 0/847 بدست آمد. در گروه دوم مشاهده‌کنندگان نیز درباره ریسک فاکتور پوسچر نامناسب و اعمال نیرو به دست، ضریب کاپا به ترتیب 0/847 و 0/719 محاسبه شد.

نتیجه­ گیری: یافته ‏های این مطالعه نشان داد پایایی این روش از طریق ضریب کاپای محاسبه شده بین ارزیاب‏ها در گروه اول ضعیف تا خوب، و در گروه دوم خوب تا عالی بوده است و با توجه به مقایسه دو گروه احتمال خطا وجود دارد که از علل آن می‏توان غیراختصاصی بودن این ابزار و عدم مهارت لازم مشاهده‌کنندگان را دانست.


رضا کلانتری، عادل مظلومی، احسان گروسی، مجتبی احمدی زیرابی،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: تقریباً یک‌سوم از عوارض ناشی از کار گزارش‌شده با حمل دستی ارتباط دارند. میزان شیوع عوارض مرتبط با حمل دستی در نظام سلامت و مراقبت‌های اجتماعی به 38% می‌رسد. بلند کردن و جابجا کردن بیماران، وظیفه‌ای است که اغلب به عنوان یک دلیل ایجاد عوارض مربوط به حمل دستی و آسیب پشت و کمردرد در کارکنان نظام سلامت ذکرشده است. هدف این مطالعه تعیین ارزیابی ریسک حمل دستی بیمار در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های شهر قزوین و بررسی رابطه آن با شیوع و شدت اختلالات اسکلتی- عضلانی بین کارکنان خدمه آن‌ها که وظیفه عمده آن‌ها حمل و جابجایی بیماران است، می‌باشد.

  روش­ بررسی: در این مطالعه مقطعی 54 نفر از کارکنان خدمات در 23 بخش از 4 بیمارستان بررسی شدند. داده‌های لازم با پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، مقیاس شفاهی شدت درد، پرسشنامه نوردیک و فهرست بازبینی شاخص MAPO جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS22 انجام شد .

  یافته‌ها: شیوع 12 ماهه اختلالات اسکلتی عضلانی 75.9% بوده و این میزان در هنگام انجام مطالعه 53.7% گزارش شد. با توجه به نمرات سطوح مختلف شاخص MAPO ، تنها 5.5% از افراد موردمطالعه در محدوده ایمن قرار داشتند. 18.5% از افراد با ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی متوسط و 76% از افراد با ریسک بالا مواجه بودند. شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی و شدت درد با امتیاز شاخص MAPO رابطه معنی‌دار دارد.

  نتیجه­گیری: با توجه به ارتباط شاخص MAPO با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی، برای کاهش ریسک ابتلای افراد به این عوارض، بهبود و کاهش مقادیر متغیرهای این شاخص مؤثر خواهد بود.


سمیه بلقن آبادی، مهدی پور، حبیب الله دهقان،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: نوبت کاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار مهم برای سازمان دهی کار شناخته شده است. از اثرات مهم نوبت کاری می‌توان به اختلالات خواب، خستگی و حوادث اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی شدت خستگی و خواب‌آلودگی در کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار و ارتباط آن با حوادث بود.

  روش­ بررسی: 乐动体育开户این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 120 نفر از کارگران با میانگین سنی 32 سال در افراد شب کار و 33 سال در کارگران روز کار شاغل در کارخانه قند اصفهان در سال 93 انجام شد. پرسشنامه شدت بی‌خوابی و خواب‌آلودگی اپورث و شدت خستگی برای سنجش شدت و میزان خواب‌آلودگی و خستگی استفاده شدند. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS 20 با کاربرد آماره های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین تحلیل شد .

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که بالاترین نمره خستگی در کارگران شب کار با سطح خستگی 41/4 است. میانگین تمام نشانه‌های مرتبط با خستگی و امتیاز کل شاخص شدت بی‌خوابی در کارگران نوبت شب بیشتر از نوبت روز بوده و از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار بود. ارتباط معنی‌داری بین شاخص شدت بی‌خوابی و علائم خستگی و حوادث به دست آمد .

نتیجه­گیری: میزان خستگی در گروه شب کار بیشتر از روز کار و تعداد حوادث نیز در این گروه بیشتر بود. میزان حوادث در افرادی که شدت خواب‌آلودگی بیشتری داشتند بیشتر بود .


مهتاب عزیزی، زینب بارونی زاده، مجید معتمدزاده، شهربانو گلی،
دوره 1، شماره 4 - ( 12-1393 )
چکیده

 زمینه وهدف 乐动体育开户: همگام با پیشرفت‏های گسترده در سطوح مختلف زندگی علاقه به اندازه گیری کیفیت زندگی افزایش یافته است. کیفیت زندگی برعملکرد، کارایی، رضایت شغلی و زندگی روزمره پرستاران موثر است. هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان‏های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.

 روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 300 پرستار بیمارستان‏های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 92-91 انجام گرفت . جهت تعیین کیفیت زندگی افراد از پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 نتایج: میانگین امتیاز در بعد جسمانی و روانی در مردان بیشترین از زنان بوده است (05/0 Pvalue乐动体育开户 < ). کمترین و بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بخش دیالیز و بخش مراقبت های ویژه بود . میانگین نمره بعد جسمانی در افراد مجرد بیش از متاهل بود. با این حال میانگین نمره دو بعد اجتماعی و روانی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد بود .

 نتیجه نهایی: بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی بود. بنابراین توصیه می ‎ شود مدیران و مسئولان به منظور بهبود و ارتقای کیفیت زندگی و سطح سلامت گروه های در معرض آسیب اقدامات لازم را لحاظ نمایند.


زهرا زمانیان، سولماز زکیان، مریم جمالی، بهرام کوهنورد،
دوره 1، شماره 4 - ( 12-1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: رضایت شغلی کارکنان به عوامل متعددی مرتبط است که می توان به ویژگی های شخصیتی افراد و استرس شغلی اشاره کرد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با رضایت و استرس شغلی انجام شده است.

 روش بررسی: این مطالعه تحلیلی بر روی کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران انجام گرفته و 254 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنک و پرسشنامه های استاندارد رضایت و استرس شغلی بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج: 乐动体育开户ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و استرس شغلی دیده شد. نتایج نشان داد 176 نفر در وضعیت استرس بالا، 37 نفر وضعیت متوسط و 8 نفر نیز در وضعیت پایین قرار دارند. میانگین نمره رضایت شغلی کلی 14/25+10/95 تعیین گردید. ارتباط بین استرس شغلی و مقیاس E نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. هرچه فرد درونگراتر باشند استرس شغلی آنها نیز بالاتر است. بین دو مقیاس N و L با رضایت شغلی ارتباط معنی دار وجود داشت. بدین مفهوم که هرچه ثبات شخصیت فرد بیشتر باشد رضایت شغلی وی بالاتر است.

 نتیجه گیری : نتایج تایید نمودکه برای ایجاد رضایت شغلی و کاهش استرس شیوه های افزایش اعتماد به نفس به کارکنان آموزش داده شود.


شیرازه ارقامی، حکیمه نوری پرکستانی، روح ا... نوریان، محمد علی کریمی،
دوره 2، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户دردهای اسکلتی- عضلانی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی کشور‌های رو به رشد است. در مشاغل اداری نیز، به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طولانی‌ مدت، این دردها شایع است. از طرفی شیوع این دردها می­تواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهره­وری قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی درد‌های اسکلتی- ماهیچه‌ای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکت‌های گاز صورت گرفت.

  روش بررسی: 乐动体育开户این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکت‌های گاز کشور (142نفر) صورت گرفت. ابزار‌های اندازه ‌ گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی-عضلانی (نوردیک) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا بود. داده‌‌های گرد‌آوری ‌ شده در SPSS13 و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید.

  یافته ها: بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی-عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52درصد، کمر 2/35درصد و پشت 8/33درصد بود. 4/40درصد کارکنان، میزان رضایت شغلی بالایی را ابراز داشته اند. با این وجود آزمون‌های آماری ارتباط معناداری را میان آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی(023/0 pvalue= ) و نیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(02/0 pvalue= )

  نتیجه‌گیری: با توجه به میزان شیوع بالای دردهای اسکلتی-عضلانی و ابراز 4/50 درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این مجموعه، لزوم مداخله ارگونومیک برای اصلاح ایستگاه‌های کار ضروری به نظر می‌رسد.


بهرام کوهنورد، حکیمه ملاکی مقدم، زهره فضلی،
دوره 2، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده

  زمینه­ و­هدف: فرسودگی شغلی یکی از علل­کاهش ­عملکرد­ و بهره­وری شغلی است. این سندرم در مشاغلی­که در برخورد مستقیم با­ مردم هستند بیشتر از سایر حرفه­ها ممکن است مشاهده­ شود. این پژوهش به ­منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، بهره­وری و فرسودگی شغلی در کارکنان یک بیمارستان انجام گرفته ­است.

  روش­ بررسی: در این­مطالعه توصیفی-­ تحلیلی تمامی کارکنان بیمارستان مورد نظر که تعداد آنها 100 نفر بود، مورد مطالعه قرارگرفتند. این افراد­ توسط فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بهره­وری­­ و فرسودگی شغلی ماسلاچ ( MBI ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه ­و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها: 乐动体育开户آزمون همبستگی نشان داد بین میزان فراوانی مقیاس خستگی عاطفی و کاهش عملکرد فردی (از مقیاس های فرسودگی) با بهره­وری ارتباط معنادار وجود­ دارد. فرسودگی ­شغلی ­در مقیاس خستگی عاطفی، افراد 41 تا 50 ساله و در مقیاس کاهش عملکرد،­ افراد 20 تا 30 ساله بالاترین نمره را داشتند. بین نمره مقیاس مسخ شخصیت و بهره­وری افراد برحسب تحصیلات تفاوت معنادار یافت شد، بطوری که افراد با تحصیلات لیسانس بالاترین نمره مسخ شخصیت و افراد با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بیشترین بهره وری را داشتند. پاسخگویانی که ساعات کار روزانه شان کمتر از 8 ساعت بود بهره وری شان به گونه معناداری بالاتر بود. در مقیاس مسخ شخصیت، پرستاران نمره بالاتری ­داشتند و همچنین بهره­وری افرادی­که شغلشان بیهوشی بود به گونه معناداری بالاتر از سایر گروه­های شغلی بوده است.

  نتیجه­ گیری: پیشنهاد می­گردد با توجه به­وجود سطوح مختلف فرسودگی شغلی و اثرات مخرب آن بر سلامت کارکنان، کاهش بهره­وری و کیفیت مراقبت از بیماران، ضمن انجام تحقیقات بیشتر در زمینه روشن­شدن علل، بخصوص عوامل سازمانی، با اتخاذ روشهای تعدیل کننده و پیشگیری به کاهش این پدیده اقدام شود.


جواد ترکمان، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، قدرت اله روشنایی،
دوره 2، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین نگرانی های بهداشت حرفه ‎ ای امروز است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری ART و اجرای برنامه مداخله ارگونومی و تاثیر آنها برکاهش سطح ریسک بود.

  مواد و روش ها: 乐动体育开户در این مطالعه مداخله‌ای60 نفر از کارگران خط تولید به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و با روش تحلیل وظایف تکراری ART از کارگران گردآوری شدند. در ایستگاه کاری 39 نفر از کارگران مداخله انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد.

  یافته ها: ارزیابی اولیه نشان داد که (7/21%) در سطح پایین ریسک، (3/48%) در سطح متوسط ریسک و (30%) در سطح ریسک بالا قرار داشتند. بعد از انجام مداخلات، ارزیابی مجدد انجام شد. فراوانی افراد در سطح ریسک پایین قبل از مداخلات ارگونومی (70/30%) بود و بعد از انجام مداخلات به (85/53%) افزایش پیدا کرد. فراوانی افراد در سطح ریسک متوسط قبل از مداخلات ارگونومی (10/64%) بود و بعد از انجام مداخلات به (59/43%) کاهش یافت. و فراوانی افراد در سطح ریسک بالا قبل از مداخلات ارگونومی (2/5%) بود بعد از انجام مداخلات به (56/2%) تغییر یافت و تفاوت معنادار بودن مداخله مشاهده شد (05/0< Pvalue ).

  نتیجه ­ گیری: سطح ریسک ارزیابی اولیه ارگونومیکی اکثر فعالیت ها در سطح قابل قبولی نیست و بیشتر افراد در سطح خطر متوسط قرار داشتند. با توجه به این نکته که در صنعت مونتاژ کشور کارگران بسیاری از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می برند، با اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندسی کم هزینه می ‎ توان سطح خطر را کاهش داد.


فریده حاجی زاده، مجید معتمدزاده، رستم گل محمدی، علیرضا سلطانیان،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: بهره وری کارکنان به توانایی کار افراد وابسته است. با توجه به این که اختلالات اسکلتی عضلانی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین علل کاهش توانایی شغلی و ناتوانی دانست، مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان توانایی شغلی و ارتباط آن با شدت اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان کارخانه سیمان شمال انجام پذیرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی_تحلیلی به صورت مقطعی در میان 175 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه سیمان شمال که در گروه‌های شغلی مختلف مشغول به کار بودند، انجام شده است. توانایی کار با استفاده از پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار (WAI) و میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری، از جمله ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس انجام شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار توانایی شغلی کارکنان کارخانه سیمان 80/5±37/38 بود. جهت تعیین ارتباط توانایی شغلی با هر کدام از متغیرهای سن و سابقه کار از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که مطابق با آن ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده نشد(به ترتیب :355/0 Pvalue =،096/0 Pvalue=). آزمون آنالیز واریانس نشان داد که شاخص توانایی کار با شدت اختلالات اسکلتی عضلانی، رابطه معنی‌دار دارد( Pvalue <0/001).

نتیجه گیری乐动体育开户: در این مطالعه اکثر افراد مورد بررسی از توانایی خوبی برخوردار بودند و توانایی شغلی قویاً با اختلالات اسکلتی _عضلانی مرتبط بود، لذا کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی از طریق کاهش و یا حذف ریسک فاکتورهای ایجادکننده آن توصیه می‌گردد.


شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، میلاد نسب الحسینی،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه شیوع بالایی از درد‌های اسکلتی-عضلانی را درر رانندگان کشور‌های رو به رشد  گزارش می­شود. با وجود این در ایران تحقیقات بسیار کمی در این زمینه بر رانندگان اتوبوس‌های بین شهری انجام‌گرفته است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری زنجان انجام شد..

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأییدشده است، پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک و پرسشنامه مربوط به ویژگی‌های فردی برای همه رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شهر زنجان (89 نفر) در محل پایانه‌های مسافربری این شهر تکمیل شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS乐动体育开户 نسخه 11 صورت گرفت.

یافته ها: بیش‌ترین شیوع درد‌های اسکلتی-عضلانی در میان شرکت‌کنندگان برای 12ماه اخیر به ترتیب در نواحی کمر (2/47درصد)، گردن (2/38درصد)، شانه‌ها و زانو‌ها (27درصد)، باسن-ران (9/16درصد)، پشت (7/15درصد)، پا و قوزک پا (4/12درصد)، مچ و دست (1/9درصد) و آرنج (9/7درصد) گزارش شدند. متغیرهایی همانند ورزش روزانه، مصرف سیگار، سابقه کاری و سن با وجود درد در نواحی مختلف بدن در رانندگان در 12 ماه و 7 روز اخیر ارتباط معنی‌دار داشت (pvalue<0.05). اما میان این متغییر‌ها با بازماندگی از فعالیت در 12 ماه اخیر رابطه معنی‌دار یافت نشد.

نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شیوع بالایی دارد و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تناسب ارگونومیک ایستگاه کار رانندگان و ایزولاسیون ارتعاشات صندلی راننده، همچنان درد‌های ناحیه کمری و گردنی بیش‌ترین شیوع را در میان رانندگان دارند.


مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، علیرضا سلطانیان، رباب چنگ،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دست‌ها و اثر تلفیقی ریسک فاکتورها در ایجاد عوارض اسکلتی عضلانی اندام‌های فوقانی می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه مداخله­ای 24 مرد و 6 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی -عضلانی از روش نقشه بدن و برای تعیین سطوح ریسک از روش حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست‌ها استفاده شد. تمامی آزمون‌ها در سطح معنی‌داری کمتر از05/0 آنالیز شدند.

یافته ها: نتایج نشان می‌دهد که قبل از مداخله برای دست راست 7 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/0(ناحیه ایمن) و 10 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. (ناحیه احتیاط) و 13 نفر هم در سطح ریسک بالاتر از 78/. (ناحیه خطر) قرار داشتند؛ اما بعد از مداخله 27 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/. و 2 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و ا نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار گرفتند؛ و نتایج قبل از مداخله برای سمت چپ نشان می‌دهد که 5 نفر از کارکنان در سطح ریسک کمتر از 56 /. و 12 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و 13 نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار داشتند اما بعد از مداخله 28 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/. و 1 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و 1 نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار گرفتند.

نتیجه گیری乐动体育开户: با ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی عضلانی می‌توان از طریق مداخلات فنی، مدیریتی و آموزشی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی را کاهش داد.


اکرم جعفری رودبندی، سمیه دانشور، معصومه صادقی، طیبه برسم، سمیه رحیمی مقدم، وفا فیضی،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کشاورزان با بسیاری از ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی مانند وضعیت بدنی نامناسب، حرکات تکراری زیاد، حمل بارهای سنگین و غیره مواجه می‌باشند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود شیوع علائم این اختلالات در این گروه قابل‌توجه باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی – عضلانی در کشاورزان زراعتکار زرند انجام ‌شده است.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی، 350 نفر از زراعت کاران شهرستان زرند مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. جمع‌آوری اطلاعات به‌وسیله پرسشنامه استاندارد نوردیک توسط بهورزان خانه های بهداشت این منطقه انجام شد. به ‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS18 乐动体育开户 و شاخص‌های میانگین، انحراف معیار و آزمون‌های آماری تی زوجی، کای اسکویر و مدل‌های رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد.

یافته ها: 98% کشاورزان مردو 98.9%آن‌ها متأهل و شاخص توده بدنی در 62.9% کشاورزان طبیعی بود. بیشترین و کمترین شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در طی 12 ماه گذشته، به ترتیب مربوط به ناحیه زانو با 3/58% و آرنج با 19.8% بود. آزمون تی تست گویای ارتباط  معنی‌دار بین سن و شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در هر 9 ناحیه مورد بررسی بود. بین متغیرهای وزن و قد و فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی‌دار وجود داشت. سابقه کار و ورزش شانس ابتلا به این اختلالات را کاهش داده است.

نتیجه گیری乐动体育开户: بر اساس یافته‌های مطالعه شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی در کشاورزان قابل‌توجه می‌باشد. انجام مداخله‌های ارگونومیک در اصلاح وضعیت‌های بدنی مرتبط باکار، طراحی ابزار و انجام حرکات نرمشی در فواصل زمانی معین در  شغل کشاورزی ضروری می‌باشد.


محمد خندان، زینب حسین زاده، زهرا سخایی، سمیه مومنیان، علیرضا کوهپایی،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، می­تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره ­­وری سازمان شوند. بر این مبنا، این مطالعه باهدف بررسی ارتباط این متغیرها با بروز حوادث شغلی در صنایع متوسط در سال 1393 انجام شد.

روش بررسی: تمام کارگران سه شرکت صنعتی در مقیاس متوسط، (163 نفر) وارد این مطالعه شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه دموگرافیک شامل فاکتورهایی مانند جنس، سن و تعداد حادثه شغلی، پرسش­نامه­های رضایت شغلی مینه ­سوتا و سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. تحلیل داده­ های حاصل توسط نرم­افزار SPSS نسخه20 صورت پذیرفت. در فرآیند آنالیز از آزمون­ های رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون پواسون استفاده شد.

یافته ها: نمرات سلامت عمومی افراد بین4 و 68 با میانگین و انحراف استاندارد 085/13±87/25 می­باشد. رضایت شغلی افراد نیز دارای نمراتی بین 31 و 100 بوده و میانگین آن 45/63(462/11±) است. مدل رگرسیون پواسون نشان داد سطح تحصیلات، سن، نشانه­های جسمانی، و علائم اضطراب و بی­خوابی، با نرخ حوادث در ارتباط معنی­دار هستند (05/ 0 pvalue<). رضایت شغلی نیز با ضریب 417/0- با سلامت عمومی در ارتباط معنی­دار است (01/0 pvalue=).

نتیجه گیری乐动体育开户: بر اساس نتایج، سلامت عمومی کارکنان مورد مطالعه در شرایط نامطلوب و رضایت شغلی نیز در سطح متوسط قرار دارد. به طور کلی، برنامه ­ریزی در راستای کنترل و بهبود فاکتورها و عوامل روانی و روانی- اجتماعی همچون رضایت شغلی در محیط­ های کاری امری ضروری برای تصمیم­ گیران صنایع به ویژه در صنایع متوسط و کوچک می­باشد. این مهم می­تواند دستیابی به سطوح بالاتر سلامت و ایمنی کارکنان را  تسهیل نماید.


محمد حاج آقازاده، نفیسه نصیرزاده، محمد زارع،
دوره 2، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: حمایت اجتماعی ادراک‌شده توسط کارکنان یک سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم روان‌شناختی اثرگذار بر بهره وری نیروی انسانی شناخته می‌شود و می‌تواند بر کیفیت زندگی اثر مثبت و مستقیم بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری کارکنان یکی از کارخانه­های تولیدی شهر ارومیه از حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رابطه آن با متغیرهای دموگرافیک کارکنان بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن 156 نفر از کارکنان یکی از کارخانه­های تولیدی شهر ارومیه به پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک پاسخ دادند. از طریق روش­های توصیفی و تحلیلی (مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه) نتایج مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته ها: میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از سوی همکاران با میانگین72/0± 36/3 بیشتر از حمایت ادراک‌شده از سوی مدیران با میانگین 65/0± 99/2 بود. رابطه آماری معنی‌داری بین سن، سابقه کار و نوع استخدام با حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از سوی همکاران و مدیران مشاهده شد(05/0Pvalue <).

نتیجه گیری: از آنجایی که حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از طرف همکاران و مدیران در وضعیت متوسط می­باشد؛ مدیران بایستی در جهت محیط کاری برخوردار از حمایت اجتماعی کوشا باشند و ارتباط بهتری با کارکنان برقرار نمایند تا عملکرد آن‌ها در حیطه­های مختلف بهبود یابد. بدلیل نیاز بیشتر کارکنان کم­تجربه به حمایت اجتماعی، پیشنهاد می­شود مدیران حمایت خود را با تشویق آن‌ها به صورت پرداخت پاداش، حمایت عاطفی و برقراری ارتباط آسان­تر با آن‌ها اعلام نمایند.


ایرج محمدفام، رشید حیدری مقدم، سیدمحمد حسن‌الحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 9-1394 )
چکیده

زمینه و هدف:در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله‌ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است.

روش بررسی: ابتدا کلیۀ ایستگاه‌های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه‌های کاری که نمرۀ QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائۀ راه‌کارهای ممکن در کمیته‌های تخصصی راه‌کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS乐动体育开户،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده‌سازی مداخله، ایستگاه کاری مجدداً مورد ارزیابی‌های ارگونومی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌های انجام شده نشان داد که نمرۀ نهایی ارزیابی ارگونومی به روش‌هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX) در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه‌ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می‌کنند.

نتیجه‌گیری乐动体育开户: مداخلات ارگونومیک علاوه‌بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره‌وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می‌شوند.


شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، فائزه رادان فر،
دوره 2، شماره 3 - ( 9-1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户 بار کاری زیاد منجر به افزایش خطای انسانی، کاهش کیفیت و ایمنی ارائه مراقب و کاهش کیفیت زندگی کاری پرستار می‌شود. از این رو ارزیابی بار کاری در پرستاران، که با جان انسان سروکار دارند، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بار کاری ناشی از اجرای وظایف در شغل پرستاری می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت همه شماری از 214 پرستار شاغل در بخش‌های مختلف یک از بیمارستان‌ آموزشی انجام شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان، جهت گردآوری داده از پرسشنامه شاخص بار کاری (NASA-TLX) NASA استفاده شد، که سطح مطلوب نمره آن کمتر از 50درصد است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 در محیط SPSS نسخه 11 استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که در شغل پرستاری فشار ذهنی درک شده بیش از دیگر زیر مقیاس‌های NASA-TLX است (001/0>P). همچنین میانگین بار کاری درک شده بیش از 50درصد بود. بین میانگین نمره کل بار کار شاخص NASA-TLX با سن (001/0>)، سابقه کار (001/0>)، نوبت کار (02/0)، و بخش (001/0>) ارتباط معنادار یافت شد.

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده اجرای برنامه‌های مؤثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری در جهت ارتقاء عملکرد پرستاران لازم خواهد بود. 


ندا مهدوی، مجید معتمدزاده، عباس مقیم بیگی، علی اشرف جمشیدی، رشید حیدری مقدم،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1394 )
چکیده

مقدمه: خستگی ناحیه شانه از مهمترین فاکتورهای آغازگر اختلالات اسکلتی-عضلانی (Musculoskeletal Disorders: MSDs)  در اندام فوقانی است و در بین قالیبافان، شایعترین MSDها در این ناحیه به وقوع میپیوندد. هدف از این مطالعه یافتن تأثیر قالیبافی در ایستگاه کاری پیشنهادی بر خستگی عضله ذوزنقهای فوقانی (Upper Trapezius: UTr乐动体育开户) طی یک چرخه وظایف شغلی است.

روش کار: در این مطالعه مقطعی 9 زن و 3 مرد مشارکت داشتند. طی 80 دقیقه قالیبافی در یک چرخه از وظایف قالیبافی، امواج الکترومایوگرافی (Electromyography: EMG) عضله UTr راست و چپ به طور پیوسته ثبت شد. پس از پردازش امواج، پارامترهای RMS و MPF به عنوان پارامترهای دامنه و طیف فرکانس امواج تعیین گردیدند. برای آنالیز آماری از روش مدل سریهای زمانی استفاده و نتایج در دستهبندیهای نمودار جاسا قرار گرفتند.

یافتهها: بر اساس روش جاسا در UTr راست، درصد افرادی که خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند، به ترتیب برابر با 58%، 16%، 8% و 8% بودند. همچنین نقطه جاسا برای یک شرکتکننده بر روی محور x واقع شد. به همین ترتیب 50%، 25%، 8% و 16% قالیبافان در UTr چپ خود خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند.

نتیجهگیری: به طور خلاصه یافتههای این مطالعه نشان داد بیشتر قالیبافان در ایستگاه کاری پیشنهادی، خستگی عضلانی را در عضله UTr تجربه کردند. اهمیت کاربردی این نتایج در طراحی بهینه و ارگونومیک ایستگاههای کاری قالیبافی مورد توجه میباشد. مطالعات آینده، باید بر دیگر عضلات و در بازههای زمانی بزرگتر تمرکز کنند.صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :