乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای اصیلیان

الهام یحیائی، حسن اصیلیان، علی خوانین،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: تولوئن بعنوان یکی از مهم­ترین آلاینده­ ها در صنایع مختلفی مانند پتروشیمی مطرح می­باشد. جذب حلال­ها بر روی بستر مناسب یک روش کنترل موثر برای ترکیبات آلی فرار می­باشد. هدف این مطالعه، تعیین اثر نانوذره نقره نشانده شده بر ظرفیت جذب زئولیت USY در فرآیند جذب بخارات تولوئن از جریان هوا بود.
روش کار: ترکیب کاتالیستAg/USY   با استفاده از روش اشباع  تهیه گردید و از هر کدام از جاذب­ها به مقدار 1گرم در داخل راکتور استوانه­ای از جنس شیشه کوارتز که به طول 25 سانتی­متر و قطر داخلی 10 میلی­متر می­باشد قرار داده و به منظور اینکه جریانی از بخارات تولوئن به شکل دینامیک درون راکتور وجود داشته باشد از روش اشباع سازی استفاده شد. اندازه ­گیری غلظت تولوئن در ورودی و خروجی با استفاده از دستگاه قرائت مستقیم انجام شد.کارائی جاذب­ها بر اساس نقطه شکست و ظرفیت جذب تعیین شد.
یافته ها: بخارات دینامیک تولوئن با غلظت ppm 40­ و دبی هوا L/min  0/5 توسط 1 گرم جاذب  USYو Ag/USY که  3/9 درصد نانوذرات نقره نشانده شده بود  به ترتیب در مدت 465 و  873 دقیقه به طور کامل جذب گردید، پس از آن نقطه شکست رخ داد و به تدریج میزان جذب کاهش یافت بطوریکه به ترتیب  در مدت زمان 153 و  162 دقیقه اشباع گردید و غلظت بخارات تولوئن در خروجی راکتور با مقدار اولیه برابر شد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، جاذب Ag/USY که شامل 3/9 درصد نانوذارات نقره می­باشد، در مقایسه با زئولیت تنها  دارای زمان شکست و میزان جذب بالاتری بود.


حسین شجاعی فرح آبادی، حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، مهدی عباس زاده،
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

مقدمه: یکی از فاکتور هایی که در میزان راندمان حذف و جذب آلاینده ها تاثیر دارد، میزان سطح بستر است. امروزه استفاده از بستر هایی کربن فعال، زئولیت های مصنوعی نظیر Y  و ZSM-5 به دلیل دارا بودن سطح زیاد از کارایی خوبی برخوردار می باشند. در این مطالعه به اصلاح دیاتومیت با استفاده از فرایندهای شیمیایی و حرارتی جهت افزایش سطح بستر و همچنین میزان ظرفیت جذب پرداخته شد.
روش پژوهش:  نمونه خام دیاتومیت بعد از شستشو با آب مقطر، با محلول 1 مولار اسیدکلریدریک طی دو مرحله 6 ساعته تحت دمای ° C 70  پالایش و درنهایت در دمای ° C 750 به مدت 4 ساعت کلسینه و در نهایت مشخصه‌های آن نظیر مساحت سطح ویژه، توزیع منافذ، ایزوترم جذب-واجذب و میزان ظرفیت جذب آن با عبورآلاینده تولوئن از آن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: پالایش اسیدی موجب افزایش 2/2 برابری مساحت سطح ویژه، نسبت به نمونه‌ای که تنها با آب دیونیزه شسته شده، داشت و همچنین میزان  SiO2 به 88/16% رسید. با کلسینه کردن نمونه سطح ویژه 16/4% کاهش داشته و ساختار کریستالی افزایش یافت. نتایج XRF و XRD  نشان داد که بیشترین ترکیب ساختار دیاتومیت به ترتیب کریستوبالیت، کوارتز و فلدسپار بوده و همچنین میزان ظرفیت جذب در نقطه شکست و اشباع بعد از اصلاح به ترتیب 131% و 97% افزایش‌یافت.
نتیجه‌گیری: اگرچه با اصلاح دیاتومیت با اسید و کلسینه کردن در دمای  ° C 750، میزان سطح بستر و همچنین ظرفیت جذب آن افزایش یافت ولی در مقایسه با بستر های موجود نظیر کربن فعال و انواع زئولیت سنتزی افزایش چشم گیری نداشته و مطالعه بیشتری را می طلبد.

آقای عمران احمدی، اقای کاظم سروستانی، اقای سید باقر مرتضوی، اقای حسن اصیلیان،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: هرچند Boilover با فراوانی کمی اتفاق می‌افتد، اما درصورت وقوع، می‌تواند باعث آسیب شدید به افراد و تجهیزات اطراف مخزن شود. پیش‌بینی پیامد ناشی از وقوع پدیده Boilover نقش مهمی در اتخاذ استراتژیهای مناسب برای اطفاء حریق مخازن ذخیره اتمسفریک دارد. هدف از این مطالعه پیش­بینی پیامد توپ آتش ناشی از وقوع پدیده Boilover با استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. ابتدا مدل‌های تجربی مختلف ارائه شده برای پیش­بینی پیامد Boilover  شناسایی شدند. سپس مدل­ها برای پیش­بینی هندسه آتش توپی ناشی از Boilover و شار حرارت تشعشی آن در اطراف مخزن به کار رفتند. نتایج پیش بینی مدل­ها با داده‌های یک مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس کوچک و یک حادثه در مقیاس بزرگ مقایسه شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، خطای مدل INERIS و Buang برای پیش بینی شار حرارتی تشعشعی در اطراف مخزن کار آزمایشگاهی به ترتیب 23 و 31 درصد بود. همچنین خطای این دو مدل برای حادثه واقعی به ترتیب 52 و 71 درصد بود.
نتیجه‌گیری: مدل­های INERIS و Buang برای پیش­بینی پیامدهای توپ آتش ناشی از Boilover نسبت به سایر مدل ها خطای کمی نشان دادند. نتایج این مطالعه می‌تواند در ارزیابی ریسک Boilover در مخازن اتمسفریک مورد استفاده قرار گیرد و به فرماندهان حادثه در مورد تصمیم‌گیری به منظور انتخاب استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مناسب فرماندهی حریق مخازن اتمسفریک کمک نماید.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :