乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای بهرامی

سید امیررضا نگهبان، فرشید قربانی شهنا، رزاق رحیم‌پور، مهدی جلالی، سمیرا رحیم نژاد، علیرضا سلطانیان، عبدالرحمن بهرامی،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户مواجهه شاغلین در صنایع شیمیایی با برخی از ترکیبات سرطان‌زا طی مدت‌زمان طولانی ممکن است باعث اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامتی آنان گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مواجهه شاغلین با بنزن و اپی­کلروهیدرین منتشره در هوای تنفسی شاغلین مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت کشور است.

  روش بررسی: 乐动体育开户این مطالعه توصیفی- تحلیلی در زمستان 91 در مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت جنوب کشور انجام پذیرفت. درمجموع 173 نفر در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری بنزن با توجه به روش شماره NIOSH 1501 و اندازه­گیری اپی­کلروهیدرین با استفاده از روش شماره NIOSH 1010 انجام پذیرفت. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده پس از آماده‌سازی، به روش گاز کروماتوگرافی - طیف‌بین جرمی تجزیه شد..

  یافته‌ها: از بین 346 جمع‌آوری‌شده بنزن در کلیه نمونه‌ها (100%) و اپی‌کلروهیدرین در 156 عدد از نمونه‌ها (45%) شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون آماری تفاوت معناداری را در میانگین مواجهه افراد با بنزن و اپی‌کلروهیدرین در کارگاه‌های مختلف نشان داد ( Pvalue<0.05 ) . مواجهه با بنزن در شغل ماشینر با ppm 1/68 بیشترین و در شغل مأمور گشت با ppm 0/018 کمترین مقدار را نشان داد. نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری در میانگین مواجهه افراد با بنزن در مشاغل مختلف نشان نداد ( Pvalue>0.05 ).

  نتیجه‌گیری: 乐动体育开户به نظر می‌رسد که ماهیت کاری شاغلین در صنایع شیمیایی بر مواجهه آنان با ترکیبات آلی فرار در محل کار تأثیر داشته و با توجه به نزدیک بودن غلظت ترکیبات موردبررسی به‌ویژه بنزن به سطح اقدام و مواجهه افراد با غلظت‌های کمتر از حد مجاز در مدت طولانی، کاهش مواجهه افراد از طریق اقدامات کنترلی مناسب امری ضروری است.


مهدی جمشیدی راستانی، عبدالرحمن بهرامی، شیوا محمودی آلاشتی، ناهید راست بالا، شهره رسالتی، سمیه حسینی،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: سیستم تهویه مکنده موضعی از رایج‌ترین روش‌های کنترل‌ مهندسی جهت کنترل عوامل شیمیایی در محیط‌های شغلی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین راندمان هودهای تهویه در کنترل گردوغبار Fe2O3 در فرآیند سرند اکساید واحد آهن‌سازی یکی از صنایع فولاد انجام شد.

 روش­ بررسی: 乐动体育开户: سیستم تهویه مکنده موضعی مورد بررسی در این مطالعه توصیفی، دارای شبکه کانال‌کشی گسترده با 17 هود بود. ابتدا تغییرات و تناقضات سیستم و فرایند با اسناد (نقشه‌های سیستم) مقایسه و سپس به‌منظور ارزیابی راندمان هر هود، با استفاده از روش NIOSH 500 ، غلظت گردوغبار در کنار هر هود (منبع)، در دو وضعیت تهویه خاموش و روشن (با سه بار تکرار)، اندازه‌گیری شد .

 یافته‌ها: : نتایج آزمون آماری تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌های آلاینده‌‌‌ در دو حالت خاموش و روشن سیستم تهویه، در 7 هود از مجموع 17 هود، نشان داد( Pvalue<0.05 ). هود محصور در محل ریزش مواد از تانک داخل فیدر، با راندمان 85% و غلظت mg/m3 5/1 ± 3/3 دارای بیشترین راندمان و دو هود، یکی محصور‌ در محل ریزش مواد از فیدر داخل سرند و دیگری هود محصور‌نشده در موضع ریزش مواد از نوار نقاله به نوار نقاله (سایز ریز زیرین سرند)، هر دو با راندمانی حدود 2%- و غلظت‌های mg/m3 5/73 ± 2/243 و 1339 ± 4/3462 در وضعیت روشن دارای کمترین راندمان بودند. همچنین بیشترین غلظت آلاینده مربوط به هود محصور‌‌نشده در محل ریزش گندله از روی نوار نقاله داخل تانک در وضعیت روشن با غلظت g/m3 03/5 و راندمان 7% بود..

 نتیجه­گیری: 乐动体育开户هودهای تهویه موضعی مورد ارزیابی کارایی لازم را نداشته و دارای راندمان متفاوتی بودند. حتی برخی به علت برگشت آلاینده از هود به محیط کار دارای راندمان منفی بودند .


مهدی جلالی، محمد جواد زارع، عبدالرحمن بهرامی، نیما بریجانی، حسین محجوب،
دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: سیلیس یکی از مهم­ترین آلاینده‌های هوا در محیط­های شغلی بوده و مواجهه استنشاقی با ذرات آن با افزایش ریسک ابتلاء به بیماری­های تنفسی مانند سیلیکوزیس همراه می­باشد. سیلیکوزیس یک بیماری مرتبط با استرس اکسیداتیو می­باشد و ممکن است باعث ابتلاء افراد به سرطان ریه شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی آلکان­ها و آلدئیدهای درون­زاد در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با غبارات سیلیس انجام پذیرفت .

 روش بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه هوای بازدمی شاغلین در مواجهه با غبار سیلیس (20 نفر)، افراد سالم غیرسیگاری (20 نفر) و افراد سالم سیگاری (25 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­های هوای بازدم در کیسه­های 3 لیتری جمع­آوری و ترکیبات فرار نمونه­ها با استفاده از روش ریزاستخراج فاز جامد ( SPME ) استخراج و توسط دستگاه گازکروماتوگرافی- طیف­بین جرمی ( GC-MS ) تجزیه گردید.

 نتایج: در مجموع 39 ترکیب آلی فرار در نمونه­ها شناسایی گردید (حداقل در یک نمونه). استالدئید ، هگزانال، نونانال، 2-متیل­پروپان، دکان، 3-متیل­پنتان، اکتان و پنتادکان جزء آلدئیدها و آلکان­هایی بودند که در نمونه­ها شناسائی شدند. در بین این ترکیبات، میانگین مساحت پیک استالدئید ، هگزانال، نونانال، دکان و پنتادکان در بازدم افراد گروه مواجهه یافته نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بود (05/0 Pvalue< ).

 نتیجه‌گیری 乐动体育开户: استفاده از روش تجزیه هوای بازدم را به عنوان یک بستر نوین در مطالعات سم­شناسی شغلی و بررسی بیومارکرهای مواجهه مورد تأیید قرار داد . استالدئید، هگزانال، نونانال، دکان و پنتادکان می توانند بیومارکرهای بازدمی مناسبی برای مواجهه با غبارات سیلیس باشد. هر چند انجام مطالعات تکمیلی برای تأیید این نتایج ضروری به­نظر می­رسد.


فرشید قربانی شهنا، محسن مرادی، عبدالرحمن بهرامی، منصور رضا زاده آذری،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سیستم تهویه صنعتی و غبارگیرهای تلفیقی از راهکارهای مؤثر فنی کاهش ذرات منتشره در محیط کار و محیط فرآیندهای معدنی هستند. این مطالعه باهدف طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و غبارگیرهای واحد خردایش یک شرکت تولیدی به منظور کاهش انتشار ذرات سیلیس، کک وکربورسیلیسیوم انجام گرفت.

روش بررسی:乐动体育开户 پس از بررسی میدانی فرایندها و منابع آلودگی، سیستم تهویه موضعی بر اساس استاندارد و راهنماهای موجود، طراحی و اجرا شد. به منظور کنترل ذرات جمع‌آوری شده از چهارسیکلون و طرح جدیدی از اسکرابر استفاده شد. پس از راه‌اندازی سیستم اثربخشی آن در کاهش مواجهه کارکنان، انتشار در داخل محیط کارگاه و کنترل ذرات انتشاریافته در محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری بین غلظت ذرات در دو حالت خاموش و روشن بودن سیستم تهویه نشان داد (05/0 Pvalue <乐动体育开户). طرح سیستم اجراشده به صورت میانگین مواجهه فردی با آلاینده‌ها را 01/93 درصد و انتشار محیطی را 64/64 درصد کاهش داده است. همچنین میانگین بازده جمع‌آوری ذرات توسط سیکلون و اسکرابر مه پاش به ترتیب 2/94 درصد و 05/59 درصد و به صورت تلفیقی4/97 درصد بود. نتایج سنجش پارامترهای سیستم تهویه نشانگر تطابق خوب آن‌ها با مقادیر طراحی‌شده بود.

نتیجه گیری乐动体育开户: اجرای سیستم تهویه و غبارگیرهای تلفیقی در صنایعی که دارای محدودیت‌های مالی و فنی جهت اصلاح، تغییر فرایند و دستگاه‌ها هستند گزینه مناسبی است. این روش از طرفی با دستیابی به استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی منجر به رفع مشکلات مربوطه شده و با بازیافت آلاینده و کاهش هزینه استهلاک تجهیزات، اجرای این طرح‌ها را از لحاظ اقتصادی توجیه می‌نماید.


مرتضی بابائی، فرشید قربانی شهنا، عبدالرحمن بهرامی،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه : کنترل ذرات منتشره از فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و انتخاب سیستم‌های اقتصادی و مناسب کنترل آلودگی هوا یک امر ضروری است. این مطالعه باهدف بررسی هزینه-سود سیستم کنترل آلودگی اجراشده در واحدهای سنگ‌شکن یک شرکت فرآوری مواد معدنی و مقایسه آن با پالایش گر پرهزینه‌تر فیلترخانه صورت گرفت.

روش بررسی : 乐动体育开户سیستم تهویه مکنده موضعی، مرطوب سازی و سیکلون های بازده بالای مدل استایرمند با اقتباس از استانداردها و راهنماهای موجود، طراحی و نصب شد. سپس عملکرد سیستم مرطوب سازی و تهویه صنعتی به صورت مجزا و تلفیقی در کنترل ذرات منتشره در هوای محیط کار، مواجهه فردی و انتشار زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت آنالیز هزینه-سود این سیستم در مقایسه با سیستم پرهزینه‌تر فیلتر خانه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها : بازده سیستم تلفیقی در کاهش میزان مواجهه فردی و غبار محیطی در خط یک سنگ‌شکن به ترتیب 87 و 95 درصد و در خط دو سنگ‌شکن 88 و 95 درصد بود. همچنین غلظت غبار خروجی از سیستم تهویه در خط یک و دو سنگ‌شکن به ترتیب mg/m3 28/121 و mg/m3乐动体育开户 68/112 به دست آمد. هزینه ساخت و راهبری سالیانه سیستم تلفیقی نسبت به فیلتر خانه به ترتیب 17/2 میلیارد ریال و 992 میلیون ریال کاهش‌یافته است و سود سالانه جمع‌آوری غبار معدنی توسط سیکلون 518 میلیون ریال برآورد شد. 

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده سیستم تلفیقی اجراشده کاهش قابل‌توجهی از غبار منتشره در محیط کار و محیط‌زیست را داشته است. همچنین مطابق با تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته، در هزینه‌های ساخت و راهبری سالیانه سیستم تلفیقی در مقایسه با فیلتر خانه به ترتیب 73 و 80 درصد صرفه‌جویی شده است و در کمتر از 220 روز هزینه ساخت و اجرای پروژه از سود جمع‌آوری غبار معدنی توسط سیستم تلفیقی، جبران خواهد گشت بنابراین می‌توان در شرایط مشابه این سیستم را به عنوان یک راهکار مناسب و اقتصادی پیشنهاد داد.


محمد جواد زارع سخویدی، عبدالرحمان بهرامی، علیرضا غیاثوند،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: در این پژوهش روش ریزاستخراج فاز برای نمونه برداری از تتراکلریدکربن و کلروفرم هوا توسعه و تاثیر پارامتر های محیطی بر روی عملکرد آن مطالعه گردیده است.

 روش بررسی: به این منظور اطاقک استاندارد در آزمایشگاه ساخته شده و نمونه برداری از غلظت آنالیتها در اطاقک با روش  ریزاستخراج فاز جامد انجام گرفت سپس شرایط بهینه استخراج و نمونه برداری تعیین و با روش نمونه برداری استاندارد NIOSH-1003)) مقایسه گردید

یافته ها: بررسی های مربوط به انتخاب فیبر نشان داد که فیبر CAR/PDMS خاصیت جذب بالاتری نسبت به سایر فیبرهای مورد مطالعه بوده و نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ نمونه برداری با دماهای مختلف  (ºC20 تا ºC30) و سرعتهای 2 تا 50 سانتیمتر بر ثانیه وجود ندارد اما رطوبت نسبی بر نرخ نمونه برداری تاثیر می گذارد همچنین نمونه‌های تهیه شده را بمدت 3 روز در یخچال می توان نگهداری نمود. ضریب همبستگی بین اندازه گیری با زغال فعال و روش ریزاستخراج فاز جامد برای کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 99/0 و 98/0 بوده و انحراف معیار نسبی تکرارپذیری بین فیبرها بصورت هفتگی جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 6/13 و 8/12 تعیین گردید.

نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نمونه برداری به روش ریزاستخراج فازجامد دارای حساسیت بالاتر در مقایسه با روش NIOSH-1003)) بوده و  با استفاده از فیبر CAR/PDMS乐动体育开户 می توان مقدار میانگین مواجهه 8 ساعته را جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به روش غیر فعال تعیین نمود.


سارا کریمی زوردگانی، عبدالرحمن بهرامی، مسعود ریسمانچیان، فرشید قربانی شهنا،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:

乐动体育开户با توجه به استفاده گسترده مواد شیمیایی در اغلب محیط های کاری و عوارض ناشی از مواجهه با آن ها، روش های مختلفی به استخراج این  مواد  در نمونه های هوا، آب و نمونه های بیولوژیکی پرداخته است. دراین تحقیق هدف بررسی استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون  از نمونه های آبی با استفاده از روش تله سوزنی  همراه با  یک جاذب تجاری بود.

روش بررسی:

در این مطالعه به منظور استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی سوزن هایی با اندازه 20  با جاذب پلی دی متیل سیلوکسان پر شد و استخراج آنالیت ها از بخارات فضای فوقانی ویال به صورت دینامیک انجام گرفت. آنالیز آنالیت های استخراج شده با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونی شعله ای انجام گرفت و پارامترهای شرایط بهینه استخراج دو ماده بررسی گردید.

یافته ها:

نتایج تحقیق حاکی از این بود که دما و زمان بهینه استخراج برای دو ماده مشابه بوده(30 درجه سانتی گراد و 30 دقیقه) اما تکرارپذیری نتایج و منحنی کالیبراسیون به دست آمده در خصوص آنالیز تولوئن بهتر از نتایج مربوط به  متیل اتیل کتون بوده است.

نتیجه گیری:

روش ریزاستخراج با تله سوزنی به روش فضای فوقانی دینامیک مقرون به صرفه و حساس بوده،  تجهیزات ساده ای داشته و از کارایی لازم جهت ریزاستخراج مقادیر کم آنالیت از نمونه های آبی برخوردار می باشد. روش مورد نظر در این تحقیق به منظور استخراج دو ماده سمی با استفاده از پلی دی متیل سیلوکسان نتایج مناسبی به همراه داشت.


مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا،
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

مقدمه: آلودگی هوا از عوامل مخاطره­زای سلامت انسان­ها و محیط زیست می­باشد. در صنایع تولید روی به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از حوضچه­های الکترولیز، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده­های مضر از جمله میست­های اسیدی بسیار بالا می­باشد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده در کنترل آلاینده‌های منتشره واحد الکترولیز یک صنعت تولید روی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تراکم آلاینده­ها در منطقه تنفسی کارگران، محیط کار و منبع تولید آلاینده جهت ارزیابی اثر بخشی سیستم تهویه مورد نظر، قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه در یک صنعت تولید روی 乐动体育开户 اندازه­ گیری شد و بازده سیستم اجرا شده در کاهش بار آلودگی تعیین شد. در انتها، پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه، اندازه­گیری شد و با مقادیر طراحی شده مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد غلظت سرب و روی در منطقه تنفسی کارگران کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ایران بوده ولی غلظت اسید سولفوریک بیشتر از حدود مجاز بوده است. غلظت اسیدسولفوریک بدون سیستم تهویه در مواجهه فردی، هوای کارگاه و منبع مولد آلاینده به ترتیب 90/0±17/1، 63/0±14/2 و 49/1±59/5 میلی‌گرم بر مترمکعب و بعد از اجرای تهویه این مقادیر به 032/0±11/0، 15/0±24/0 و 52/0±97/0 میلی‌گرم بر مترمکعب کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد سیستم تهویه دمشی-مکشی اصلاح شده مطابق محدودیت­های واحد الکترولیز، بازده مناسبی در کنترل آلاینده­ها دارد و برای چنین صنایعی می تواند گزینه مناسبی باشد.


اعظم کرمی مسافر، محمد جواد عصاری، عبدالرحمن بهرامی، محمد ذوالحواریه،
دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )
چکیده

مقدمه: فرمالدئید به عنوان تثبیتکننده بافت در آزمایشگاه­های آسیب­شناسی و بافت­شناسی استفاده می‌شود. فرمالدئید توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) در گروه 1A (سرطان‌زای انسانی) طبقه بندی شده­است. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین غلظت­های محیطی و مواجهات فردی میانگین وزنی-زمانی (TWA) و سقفی (Ceiling) فرمالدئید در بخش های پاتولوژی بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در نیمه دوم سال 1395 در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. بدین منظور به‌طور همزمان 28 نمونه TWA (با روش سرشماری)، 17 نمونه محیطی و 5 نمونه فردی Ceiling در پیک آلودگی جمع آوری گردید. جهت نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا  از  روش 3500 NIOSH   استفاده شد.
 یافته ها: میانگین غلظت محیطی فرمالدئید  ppm1/81 ± 1/67  بود. میزان سطوح مواجهه فردی در دو حالت TWA و Ceiling به ترتیب غلظت  ppm0/40 ± 0/31 و ppm 2/34 ± 2/36 به دست آمد. سطوح TWA از حدود مجاز توصیه شده (REL) توسط NIOSH و سطوح Ceiling از حدود مجاز شغلی (OEL) ملی کشور بیشتر بود. در این مطالعه، بین غلظت‌های محیطی با سطوح مواجهه فردی TWA (0/0001= P و 0/82 = r) و Ceiling (01/ 0= P و 0/47 = r) ارتباط آماری معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به چالش های موجود در ارزیابی ریسک بهداشتی فرمالدئید، این مطالعه، علاوه بر اندازه­گیری سطوح فردی Ceiling در پیک آلودگی، بر سنجش غلظت های محیطی و سطوح فردی TWA در بخش پاتولوژی بیمارستان­ها تاکید دارد.

مهندس حمیدرضا صمدی، دکتر فرشید قربانی شهنا، دکتر عبدالرحمن بهرامی،
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: انتشار آلاینده‌های متیل مرکاپتان، سولفید هیدروژن، دی‌متیل سولفید و دی‌متیل دی‌سولفید از دستگاه‌های خشک‌کن صنایع مقواسازی موجب آزار بویایی شده و اثرات بهداشتی بر افراد شاغل و ساکنان مجاور این صنایع دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی سیستم تهویه صنعتی و اسکرابر بستردار اجراشده در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده در خطوط درایر یک صنعت مقواسازی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه غلظت آلاینده‌ها در منطقه تنفسی کارگران و محیط عمومی کارگاه در دو حالت فعال و غیرفعال‌بودن سیستم تهویه، قبل و بعد از اسکرابر جهت تعیین اثربخشی سیستم طراحی‌شده در کنترل گاز سولفید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بازده سیستم تهویه موضعی مکش در کاهش میزان مواجهه فردی در خطوط درایر معادل 55 درصد بود. همچنین، بازده اسکرابر بستردار در حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز در خروجی پالایشگر معادل 7/91 درصد به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که سیستم تهویه موضعی مکشی به همراه اسکرابر بستردار، بازدهی مناسبی در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده از خطوط درایر دارد و این سیستم می‌تواند گزینه مناسبی برای چنین صنایعی باشد.
فخرالدین قاسمی، فرزانه ملابهرامی، کامران نجفی، بهاره حیدری، الناز طاهری،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: از شایع ترین مشکلات آتش نشانان تنزل عملکرد دست حین استفاده از دستکش های حفاظتی می باشد. با توجه به تنوع دستکش آتش نشانی در ایران، این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثر این دستکش ها بر چابکی دست صورت پذیرفت.

مواد و روش ها: دو مدل از مرسوم ترین دستکش های آتش نشانی جهت بررسی انتخاب شدند. چابکی با چهار تست استاندارد بنت، مینه سوتا، پگ بورد و پگ بورد اصلاح شده برای هر جفت دستکش در چهل دانشجوی مرد ارزیابی گردید. از تست های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، و فریدمن جهت مقایسه چابکی و فاکتورهای موثر بر آن استفاده گردید.

یافته ها: نوع دستکش اثر معنی داری بر روی چابکی دست دارد (P<0.001).  مطابق یافته ها تست پگ بورد اصلاح شده حساسیت بالایی جهت سنجش چابکی انگشتان دارد. تست پگ بورد به دلیل حساسیت ناکافی و ایجاد کاهش شدید در امتیازات جهت سنجش چابکی مناسب نمی باشد. تست بنت و مینه سوتا می توانند در سنجش چابکی هر دو دست با توجه به روند یکسانشان مورد استفاده باشند. اما تست مینه سوتا به علت ایجاد خستگی کمتر و رفع دیگر مشکلات می تواند به جای بنت استفاده گردد.

نتیجه گیری: دستکش های مختلف آتش نشانی موجود در بازار دارای اثرات متفاوتی بر روی چابکی دست و انگشتان می باشند که سازمان های آتش نشانی می بایست به این موضوع توجه نمایند. آزمون های پگ بورد اصلاح شده و مینه سوتا جهت ارزیابی چابکی حین استفاده از دستکش های آتش نشانی پیشنهاد می گردند. صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :