乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای حسینی

عادل مظلومی، سید حمیدرضا حسینی، عبدالصمد احمدوند، زینب کاظمی،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户مطالعات پیشین نشان داده‌اند که درگیری و مشارکت کارکنان در امور اثرگذار بر شرایط کاری آن‌ها، کلید موفقیت اجرای مداخلات ارگونومیکی در محیط‌های کاری می‌باشد. این مطالعه باهدف افزایش مشارکت فعال سرپرستان در خط تولیدی، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ارگونومیک و ارائه اقدامات اصلاحی (کایزن) توسط خود آن‌ها در شرکت خودروسازی پارس‌خودرو انجام شد .

  روش بررسی: 乐动体育开户کتابچه‌ای در ارتباط با نحوه ارزیابی بلند کردن بار و پوسچرهای بدن بر اساس روش ارزیابی فنلاندی برای سرپرستان خط تولید تهیه گردید و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شد. سپس از آنان خواسته شد تا نتایج ارزیابی‌ها و پیشنهادات خود را در فرم‌های مخصوص در طی یک سال وارد کنند. ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده، توسط کارشناسان ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت .

  یافته‌ها: 乐动体育开户طبق ارزیابی‌های انجام‌شده توسط سرپرستان، تعداد 26 مورد از ایستگاه‌های کاری، ریسک‌های ارگونومی در حد بالا، 51 مورد از ایستگاه‌ها از ریسک ارگونومی با سطح متوسط و 45 مورد از ایستگاه‌ها از سطح ریسک پایینی برخوردار بودند. به‌علاوه، تعداد کایزن‌های موردنیاز ارائه‌شده توسط سرپرستان با افزایش 3/2 برابری، از 18 مورد در سال اول به 42 مورد در سال دوم یعنی یک سال پس از اجرای برنامه آموزش ارگونومی و شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی، توسط سرپرستان، رسید.

  نتیجه‌گیری: توانمندسازی و آموزش سرپرستان باعث افزایش سطح مشارکت پرسنل نیز گردید. با آشنایی کامل سرپرستان به ریسک های ارگونومی در ایستگاه‌های کاری خود، این افراد می‌توانند راهکارهای کاربردی در جهت کاهش سطح ریسک­های ارگونومی ارائه دهند.


مهدی جمشیدی راستانی، عبدالرحمن بهرامی، شیوا محمودی آلاشتی، ناهید راست بالا، شهره رسالتی، سمیه حسینی،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: 乐动体育开户سیستم تهویه مکنده موضعی از رایج‌ترین روش‌های کنترل‌ مهندسی جهت کنترل عوامل شیمیایی در محیط‌های شغلی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین راندمان هودهای تهویه در کنترل گردوغبار Fe2O3 در فرآیند سرند اکساید واحد آهن‌سازی یکی از صنایع فولاد انجام شد.

 روش­ بررسی: 乐动体育开户: سیستم تهویه مکنده موضعی مورد بررسی در این مطالعه توصیفی، دارای شبکه کانال‌کشی گسترده با 17 هود بود. ابتدا تغییرات و تناقضات سیستم و فرایند با اسناد (نقشه‌های سیستم) مقایسه و سپس به‌منظور ارزیابی راندمان هر هود، با استفاده از روش NIOSH 500 ، غلظت گردوغبار در کنار هر هود (منبع)، در دو وضعیت تهویه خاموش و روشن (با سه بار تکرار)، اندازه‌گیری شد .

 یافته‌ها: : نتایج آزمون آماری تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌های آلاینده‌‌‌ در دو حالت خاموش و روشن سیستم تهویه، در 7 هود از مجموع 17 هود، نشان داد( Pvalue<0.05 ). هود محصور در محل ریزش مواد از تانک داخل فیدر، با راندمان 85% و غلظت mg/m3 5/1 ± 3/3 دارای بیشترین راندمان و دو هود، یکی محصور‌ در محل ریزش مواد از فیدر داخل سرند و دیگری هود محصور‌نشده در موضع ریزش مواد از نوار نقاله به نوار نقاله (سایز ریز زیرین سرند)، هر دو با راندمانی حدود 2%- و غلظت‌های mg/m3 5/73 ± 2/243 و 1339 ± 4/3462 در وضعیت روشن دارای کمترین راندمان بودند. همچنین بیشترین غلظت آلاینده مربوط به هود محصور‌‌نشده در محل ریزش گندله از روی نوار نقاله داخل تانک در وضعیت روشن با غلظت g/m3 03/乐动体育开户5 و راندمان 7% بود..

 نتیجه­گیری: 乐动体育开户هودهای تهویه موضعی مورد ارزیابی کارایی لازم را نداشته و دارای راندمان متفاوتی بودند. حتی برخی به علت برگشت آلاینده از هود به محیط کار دارای راندمان منفی بودند .


شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، میلاد نسب الحسینی،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه شیوع بالایی از درد‌های اسکلتی-عضلانی را درر رانندگان کشور‌های رو به رشد  گزارش می­شود. با وجود این در ایران تحقیقات بسیار کمی در این زمینه بر رانندگان اتوبوس‌های بین شهری انجام‌گرفته است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری زنجان انجام شد..

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأییدشده است، پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک و پرسشنامه مربوط به ویژگی‌های فردی برای همه رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شهر زنجان (89 نفر) در محل پایانه‌های مسافربری این شهر تکمیل شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS乐动体育开户 نسخه 11 صورت گرفت.

یافته ها: بیش‌ترین شیوع درد‌های اسکلتی-عضلانی در میان شرکت‌کنندگان برای 12ماه اخیر به ترتیب در نواحی کمر (2/47درصد)، گردن (2/38درصد)، شانه‌ها و زانو‌ها (27درصد)، باسن-ران (9/16درصد)، پشت (7/15درصد)، پا و قوزک پا (4/12درصد)، مچ و دست (1/9درصد) و آرنج (9/7درصد) گزارش شدند. متغیرهایی همانند ورزش روزانه، مصرف سیگار، سابقه کاری و سن با وجود درد در نواحی مختلف بدن در رانندگان در 12 ماه و 7 روز اخیر ارتباط معنی‌دار داشت (pvalue<0.05). اما میان این متغییر‌ها با بازماندگی از فعالیت در 12 ماه اخیر رابطه معنی‌دار یافت نشد.

نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شیوع بالایی دارد و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تناسب ارگونومیک ایستگاه کار رانندگان و ایزولاسیون ارتعاشات صندلی راننده، همچنان درد‌های ناحیه کمری و گردنی بیش‌ترین شیوع را در میان رانندگان دارند.


ایرج محمدفام، رشید حیدری مقدم، سیدمحمد حسن‌الحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله‌ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است.

روش بررسی: ابتدا کلیۀ ایستگاه‌های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه‌های کاری که نمرۀ QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائۀ راه‌کارهای ممکن در کمیته‌های تخصصی راه‌کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS乐动体育开户،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده‌سازی مداخله، ایستگاه کاری مجدداً مورد ارزیابی‌های ارگونومی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌های انجام شده نشان داد که نمرۀ نهایی ارزیابی ارگونومی به روش‌هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX) در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه‌ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می‌کنند.

نتیجه‌گیری乐动体育开户: مداخلات ارگونومیک علاوه‌بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره‌وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می‌شوند.


میلاد درخشان جزری، محمدرضا منظم، سیدمصطفی حسینی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: رانندگان تاکسی به طور مکرر با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند که موجب کمردرد، اختلالات گوارشی میگردد. به دلیل وابستگی این نوع ارتعاش از وضعیت اجزاء خودرو، این مطالعه باهدف تأثیر مشخصههای تایر بر کاهش مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 انجام گرفت.

روشکار: در این مطالعه تجربی، درحالیکه میزان باد لاستیک، دور موتور، شیب جاده، تعداد سرنشین، سرعت خودرو، نوع فنرها و کمکفنرها ثابت میباشد، مقدار مشخصههای ارتعاش تمام مطابق با استاندارد ISO2631-1 در هر یک از حالتهای: لاستیک بدون تیوب ثابت و سیال درون آن متغیر (هوای معمولی یا گاز نیتروژن) و همچنین نوع باد لاستیک ثابت و وضعیت وجود تیوب متغیر (تیوب دار یا بدون تیوب) در جاده آسفالت اندازهگیری و محاسبه گردید. سپس تأثیر تغییرات با استفاده از آزمون آماری مناسب بررسی گردید.

یافتهها: بعد از جایگزینی نیتروژن به جای هوای معمولی و لاستیک بدون تیوپ به جای تیوبدار، میانگین شتاب rms در محور Z (محور غالب)، شتاب rms معادل 8 ساعته A(8) و فاکتور قله کاهش یافت (05/0 > P). همچنین میانگین مقدار A(8) از ناحیه خطرات بهداشتی (9/0 > m/s2) به ناحیه احتیاط (45/0-9/0 m/s2) کاهش یافت و مقدار آن (8/0 m/s2) میباشد.

نتیجهگیری: مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 به وضعیت وجود تیوب و نوع باد لاستیک حساس میباشد و میتوانیم با تغییر این مشخصههای تایر، میزان ارتعاش تمام بدن را به کمتر از حد بالای خطرات بهداشتی (9/0 m/s2) کاهش دهیم.


احسان بخشی، عادل مظلومی، سید مصطفی حسینی،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار، عملکرد و کار آیی پرستاران در محیط کار، بارکار ذهنی می باشد. عوامل مختلفی می توانند بر میزان بار کار ذهنی موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی  بارکارذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه انجام گرفت.

           مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 203پرستار شاغل در بخش­های اطفال، اورژانس، جراحی، داخلی و مراقبت­های ویژه بصورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این مطالعه پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه NASA-TLX بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با آزمون­های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 16 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار بارکار ذهنی کل(15/26±69/73) بود. در میان ابعاد مختلف بارکارذهنی، بعد سعی و تلاش با میانگین و انحراف معیار (15/23±70/96) بیشترین و بعد احساس ناکامی و دلسردی با میانگین (25±44/93) کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بین حیطه بار فیزیکی با سابقه خدمت، سن، الگوی کاری، تعداد شیفت، نوع استخدام، حیطه فشار زمانی با شاخص توده بدن،  سابقه خدمت، نوع استخدام و حیطه تلاش و کوشش با شاخص توده بدن رابطه معنی‌دار به دست آمد. (0/05P-value).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه میزان بارکار ذهنی در بخش های مورد مطالعه متفاوت می باشد، جا بجایی پرستان در بخش های مختلف در بهبود وضع موجود و افزایش تعداد پرستاران می تواند در کاهش بارکارذهنی موثر باشد.


مهدی ملکوتی خواه، علی کریمی، سید مصطفی حسینی، امیر رستگارخالد،
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

مقدمه : اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایع­ترین بیماری­های شغلی می­ باشد، برای جلوگیری از بروز این­گونه اختلالات بررسی و شناخت عوامل زمینه­ای آن حائز اهمیت می­باشد. مطالعه حاضر با هدف اولیه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در صنایع فولاد و هدف نهایی بررسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده به عنوان عامل اجتماعی و اختلالات اسکلتی عضلانی صورت گرفته است.

روش کار : این مطالعه در بخش فولادسازی یکی از صنایع فولاد کشور با جامعه آماری 270 نفر انجام شد. برای بررسی تعارض کار خانواده از پرسشنامه 18 سوالی کارلسون و کاکمار که شش زیرمقیاس این نوع تعارض را در دو بعد بررسی می­کند، استفاده شد و اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت. در آخر نتایج با نرم افزار SPSS 21.0乐动体育开户 تجزیه و تحلیل شد.

یافته­ ها : میانگین (انحراف معیار) نمره تعارض کار-خانواده برای کل جامعه مورد مطالعه برابر (12/352) 50/30 می­باشد. بررسی ارتباط تعارض کار-خانواده و اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می­دهد که تعارض به صورت کلی و در زیرمقیاس­های تعارض مبتنی بر زمان هم از خانواده به کار و هم کار به خانواده (0/001 >P ) و مبتنی بر فشار تنها از کار به خانواده و مبتنی بر رفتار تنها از خانواده به کار ارتباط معنی­داری را با اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می­دهند (0/05 >P).

نتیجه ­گیری : مطالعه حاضر عاملی جدید را در بررسی عوامل ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی معرفی می­کند و بیان می­دارد که مدیریت بهینه چنین تعارضی می­تواند در کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی کمک کننده باشد.


دکتر شهرام وثوقی، دکتر ایرج علی محمدی، خانم آغا فاطمه حسینی، خانم ژاله صدقی نوش آبادی،
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: در بسیاری از کشورها، صدا در بین ریسک‌فاکتورهای مهم در صنایع چاپ رتبه‌بندی شده است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری جهت بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعت چاپ در زمینه حفاظت شنوایی و تعیین روایی و پایایی آن انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: برای طراحی پرسشنامه، ابتدا 35 سؤال تهیه شد. در ادامه، برای بررسی روایی از روش‌های روایی محتوا و برای بررسی پایایی ابزار از روش‌های ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که 10 گویه از نظر روایی محتوا پایین بوده و باید از پرسشنامه حذف شوند. در این مطالعه در بخش تحلیل پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای هر چهار قسمت آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد به‌ترتیب معادل 884/0، 719/0، 832/0 و 727/0 به‌دست آمد. شایان ذکر است که در تحلیل قابلیت تکرار‌‌‌‌پذیری پرسشنامه از ضرایب همبستگی Spearman با نتایج 810/0، 861/0، 890/0 و 985/0 و Pearson با نتایج 912/0، 964/0، 866/0 و 991/0 به‌ترتیب برای آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد استفاده گردید.
نتیجه‌گیری: طراحی این پرسشنامه به‌منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنایع چاپ نسبت به حفاظت شنوایی می‌تواند به بررسی راه‌حل‌های ممکن به‌منظور کاهش اثرات صدا بر کارگران شاغل بپردازد (توصیه می‌گردد که در ابعاد وسیع‌تری مورد آزمون قرار گیرد).
سقراط عمری شکفتیک، فرشاد حسینی شیرازی، رسول یاراحمدی، محبوبه رسولی، مسعود سلیمانی دودران، آزاده اشتری نژاد،
دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه امکان استفاده از نانومواد به دلیل اندازه و ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها در عرصه‌‌های مختلف علم و فناوری فراهم شده است. از سوی دیگر‌، همین ویژگی‌های منحصر به فرد نانومواد باعث شده است که نگرانی‌های زیادی در ارتباط با اثرات احتمالی این مواد بر انسان و محیط زیست به وجود آید. مواجهه شغلی مهم‌ترین راه مواجهه انسانی با نانومواد می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر به‌منظور بررسی علائم کارکنان شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری در شهر تهران انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: ابتدا یک پرسشنامه علائم غیراختصاصی به وسیله گروهی از متخصصان طراحی و اعتبارسنجی گردید. سپس شرکت‌های نانوفناوری شناسایی‌شده و پرسشنامه‌ها در اختیار کارکنان این شرکت‌ها قرار گرفتند. در نهایت، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که پرسشنامه طراحی‌شده از روایی و پایایی خوبی برای انجام مطالعه برخوردار است. میانگین سنی کمتر از 34 سال و میانگین سابقه کاری کمتر از هفت سال کارکنان نشان از جوان‌بودن نانوفناوری در کشور دارد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بودند که فراوانی علائم پوستی (مانند زبری، خارش و قرمزی)، تنفسی (مانند سرفه، عطسه و سوزش گلو) و چشمی (مانند سوزش، خارش و قرمزی) در میان کارکنان شرکت‌های نانوفناوری نسبتاً زیاد می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از بالا‌بودن برخی از علائم در میان کارکنان شرکت‌های مورد بررسی بودند؛ از این رو به‌کارگیری اقدامات کنترلی برای کاهش مواجهه و تماس کارکنان با نانومواد و به دنبال آن کاهش علائم مورد بررسی ضروری به نظر می‌رسد.
فرناز حسینی یارندی، محمود گلابچی، فرهنگ شعفی،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

مقدمه: شرایط فیزیکی محیط کار تاثیر زیادی در سلامت کارمندان و کیفیت کاری آنان دارد. سنجش شرایط محیط کار اداری، می‌تواند مبنایی مناسب جهت بهبود شرایط ارگونومیکی محیط کار کارمندان باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ای معتبر به منظور سنجش محیط کاری اداری است.
روش بررسی: با توجه به مبانی نظری ارگونومی و بررسی محیط اداری، پرسش‌نامه‌ی اولیه‌ی 22 سؤالی سنجش محیط کاری اداری، طراحی شد. روایی صوری به صورت کیفی توسط 4 خبره و روایی محتوایی پرسش‌نامه (بررسی سوالات از لحاظ ضرورت، ارتباط، وضوح و سادگی) به روش کمی‌(CVRوCVI)، توسط 20 خبره بررسی شد. سپس پرسش‌نامه به 203 نفر از کارمندان اداری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارائه شد و روایی سازه‌ای و پایایی پرسش‌نامه، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار 24SPSS- ، تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم‌افزار 24AMOS- و محاسبه‌ی شاخص هایAVEو CRبررسی شد.
یافته ها: براساس نتایج روایی محتوا، 21 سوال پرسش‌نامه تایید و 1 سوال رد شد. میانگین نسبت روایی محتوایی و میانگین شاخص روایی محتوایی به ترتیب 0.73 و 0.94 برآورد شد. نتایج بررسی روایی سازه‌ای و پایایی پرسشنامه نیز نشان می‌دهد که شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تاییدی قابل قبول و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 0.882 و نتایج شاخص‌های AVE و CR به ترتیب  0.57 و 0.96 است.
نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه 21 سؤالی سنجش محیط کاری اداری، روایی (صوری، محتوایی، سازه‌ای) و پایایی مناسبی برای ارزیابی شرایط محیط کاری اداری از لحاظ ارگونومی‌(بُعد روان‌شناسی مهندسی) دارد و می‌تواند ابزار کارآمدی برای پژوهش‌های مرتبط باشد.
فرناز حسینی یارندی، فرهنگ شعفی، محمود گلابچی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: بررسی تأثیر فضای ارگونومیک محیط کار ‌بر روی رضایت شغلی نیروی ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌ها‌ی توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در شهر تهران است که430 نفر بودند و تعداد 205 نفر مطابق با فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، ‌‌‌‌‌‌‌پرسشنامه‌ی استاندارد رضایت شغلی ‌‌مینه‌سوتا و ‌‌‌‌‌‌‌پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ی سنجش محیط کاری (ارگونومی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ‌‌از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (بررسی همبستگی و رگرسیون بین دو متغیر) استفاده شد و داده‌ها ‌از طریق نرم افزار و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته‌ها‌ی پژوهش نشان داد که ضریب مسیر بین متغیر  ارگونومی ‌‌‌‌‌با متغیر رضایت شغلی، (0/46 درسطح P<0.001)، می‌باشد. و همچنین متغیر ارگونومی، 21 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می‌نماید.
نتیجه گیری: رگرسیون بین متغیر ارگونومی ‌‌‌‌‌و متغیر رضایت شغلی ، مثبت و معنادار می‌باشدو همبستگی پیرسون بین این دو متغیر نیزمتوسط و معنی‌دار است.

 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :