乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای زارع

فاطمه خسروی راد، اسماعیل زارعی، ایرج محمد فام، اسماعیل شجاع،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: جهت کنترل و پیشگیری از حوادث توجه به علل ریشه‌ای وقوع حوادث بسیار حائز اهمیت است. ریسک ایمنی واحدی فرآیندی واقع شده در کلان شهر‌ها بایستی همواره تحت کنترل و مطابق با معیارهای پذیرش ریسک جامعه باشد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقص‌های عملکردی و تحلیل علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی ناشی از انتشار گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار شهری انجام گرفت.

  روش­ بررسی: 乐动体育开户نخست با بکارگیری همزمان دو روش آنالیز خطرات عملکردی ( FuHA ) و حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن ( FMEA ) شناسایی محل‌های وقوع شکست به همراه آنالیز کیفی ریسک آن‌ها انجام گرفت. جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل علل وقوع حادثه از روش آنالیز پاپیونی) Tie (Bow استفاده گردید.

  یافته‌ها: احتمال وقوع رویداد اصلی مورد نظر (نشت گاز سنسینگ) ، برابر71/0و نرخ وقوع آن 24/1 در سال است. رفتارهای ناایمن (36/0= FP و 446/0= ) بیش‌ترین و علل مکانیکی (133/0= FP و 142/0= ) کمترین سهم در وقوع رویداد اصلی داشتند. در بین پیامدهای نهایی شناسایی شده، انفجار ابر بخار ( VCE ) دارای بیش‌ترین احتمال وقوع (216/0= FP ) و نرخ وقوع(243/0= ) بود.

نتیجه­گیری: پیشگیری از وقوع علل ریشه‌ای و توجه به علل انسانی سهم قابل‌توجهی در کنترل حوادث واحدهای فرآیندی دارد. در روش ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه، در صورتی‌که نقش موانع در برابر وقوع علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی در نظر گرفته شود، می‌تواند یک روش مناسب برای شناسایی علل ریشه­ای و کنترل مخاطرات فرآیندی ‌باشد .


آرزو اسماعیل زاده، فریده گلبابایی، سودابه زارع،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: هودهای آزمایشگاهی اولین وسیله ایمنی جهت حفاظت کارکنان آزمایشگاه در برابر این مواد شیمیایی خطرناک هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفی عملکرد هودهای آزمایشگاهی صنایع پتروشیمی انجام گردید تا بتوان بر اساس آزمون های انجام شده از وضعیت عملکرد تهویه موضعی آگاه شده و اصلاحات مورد نیاز را انجام داد .

  روش بررسی: در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد هودهای آزمایشگاهی، آزمون کیفی اندازه گیری سرعت دهانه برای 22 عدد هود موجود در آزمایشگاه های محل بررسی انجام گردید. ابتدا اطلاعات مربوط به ویژگی های ساختاری شامل وضعیت بافل، ایر­فویل و مساحت فضای باز دهانه هود و ویژگی های موقعیتی نسبت به منابع ایجاد جریان هوا شامل دریچه های سیستم تهویه عمومی، درب ها و پنجره های آزمایشگاه گرد­آوری گردید .

  یافته‌ها: : 乐动体育开户میانگین سرعت دهانه هر یک از هودها در مقایسه با حداقل مقدار قابل قبول 80 فوت در دقیقه نشان داد که تنها 09/9% از هودها سرعت دهانه قابل قبول را تامین می­کردند. بین مقدار عددی سرعت دهانه و ویژگیهای ساختاری و موقعیتی هودها نیز رایطه معنی دار بدست آمد (Pvalue<0/05) .

  نتیجه­گیری: 乐动体育开户بر اساس نتایج بدست آمده، باید نقایص ساختاری هودها را برطرف نموده و محل استقرار آنها در آزمایشگاه نسبت به منایع جریان هوا نیز به نحوی تغییر داده شود که این منابع جریان باعث آشفتگی سرعت دهانه هودها نشوند. به طوری که مقدار سرعت دهانه و در نهایت عملکرد حفاظتی هود­ها تامین و حفظ گردد .


مهدی جلالی، محمد جواد زارع، عبدالرحمن بهرامی، نیما بریجانی، حسین محجوب،
دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: سیلیس یکی از مهم­ترین آلاینده‌های هوا در محیط­های شغلی بوده و مواجهه استنشاقی با ذرات آن با افزایش ریسک ابتلاء به بیماری­های تنفسی مانند سیلیکوزیس همراه می­باشد. سیلیکوزیس یک بیماری مرتبط با استرس اکسیداتیو می­باشد و ممکن است باعث ابتلاء افراد به سرطان ریه شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی آلکان­ها و آلدئیدهای درون­زاد در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با غبارات سیلیس انجام پذیرفت .

 روش بررسی: در این مطالعه هوای بازدمی شاغلین در مواجهه با غبار سیلیس (20 نفر)، افراد سالم غیرسیگاری (20 نفر) و افراد سالم سیگاری (25 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­های هوای بازدم در کیسه­های 3 لیتری جمع­آوری و ترکیبات فرار نمونه­ها با استفاده از روش ریزاستخراج فاز جامد ( SPME ) استخراج و توسط دستگاه گازکروماتوگرافی- طیف­بین جرمی ( GC-MS ) تجزیه گردید.

 نتایج: 乐动体育开户در مجموع 39 ترکیب آلی فرار در نمونه­ها شناسایی گردید (حداقل در یک نمونه). استالدئید ، هگزانال، نونانال، 2-متیل­پروپان، دکان، 3-متیل­پنتان، اکتان و پنتادکان جزء آلدئیدها و آلکان­هایی بودند که در نمونه­ها شناسائی شدند. در بین این ترکیبات، میانگین مساحت پیک استالدئید ، هگزانال، نونانال، دکان و پنتادکان در بازدم افراد گروه مواجهه یافته نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بود (05/0 Pvalue< ).

 نتیجه‌گیری 乐动体育开户: استفاده از روش تجزیه هوای بازدم را به عنوان یک بستر نوین در مطالعات سم­شناسی شغلی و بررسی بیومارکرهای مواجهه مورد تأیید قرار داد . استالدئید، هگزانال، نونانال، دکان و پنتادکان می توانند بیومارکرهای بازدمی مناسبی برای مواجهه با غبارات سیلیس باشد. هر چند انجام مطالعات تکمیلی برای تأیید این نتایج ضروری به­نظر می­رسد.


محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه‌وندی، سید علی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی، اسماعیل زارعی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: عوامل مرتبط با کیفیت هوای محیط کار، عوامل فردی و فاکتورهای مرتبط با نوع کار از ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سندرم ساختمان بیمار هستند. مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی جهت تعیین شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در ساختمان­های اداری صورت پذیرفته است اما توجه کمتری به ارتباط آن با عوامل محیطی داخل ساختمان شده است. در مطالعه حاضر ارتباط میان علائم ساختمان بیمار با عوامل محیطی داخل دو ساختمان اداری مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی علائم ساختمان بیمار در بین کلیه کارکنان دو ساختمان مرکزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی علائم سندرم ساختمان بیمار و تعیین ارتباط آن­ها با فاکتورهای فردی و محیطی از یک پرسشنامه‌ تلفیقی که روایی و پایایی آن تایید شد استفاده گردید. همزمان، عوامل محیطی تاثیر گذار شامل صدا، روشنایی، رطوبت، سرعت جریان هوا، دمای محیط و تراکم دی اکسید کربن توسط تجهیزات مناسب کالیبره شده اندازه­گیری شد.

  یافته­ها: نتایج نشان داد که بین پارامتر تراکم دی اکسید کربن به عنوان شاخص کیفیت هوا و برخی از علائم سندرم ساختمان بیمار همچون تهوع، سردرد، تحریک بینی، تنگی نفس و خشکی گلو ارتباط معنی­داری وجود داشت (05/0 < PValue ). صدا سبب ایجاد علائمی مانند سردرد و سرگیجه گردید. بین فاکتور محیطی شدت روشنایی و علائمی همچون خشکی پوست، درد چشم و کسالت ارتباط معنی‌داری گزارش گردید (05/0 < PValu e ).

  نتیجه­گیری: شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در زنان بیش از مردان بود. عوامل محیطی و کیفیت هوای داخل ساختمان­های اداری بر میزان شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار موثر بودند.


محمد حاج آقازاده، نفیسه نصیرزاده، محمد زارع،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: حمایت اجتماعی ادراک‌شده توسط کارکنان یک سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم روان‌شناختی اثرگذار بر بهره وری نیروی انسانی شناخته می‌شود و می‌تواند بر کیفیت زندگی اثر مثبت و مستقیم بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری کارکنان یکی از کارخانه­های تولیدی شهر ارومیه از حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رابطه آن با متغیرهای دموگرافیک کارکنان بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن 156 نفر از کارکنان یکی از کارخانه­های تولیدی شهر ارومیه به پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک پاسخ دادند. از طریق روش­های توصیفی و تحلیلی (مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه) نتایج مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته ها: میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از سوی همکاران با میانگین72/0± 36/3 بیشتر از حمایت ادراک‌شده از سوی مدیران با میانگین 65/0± 99/2 بود. رابطه آماری معنی‌داری بین سن، سابقه کار و نوع استخدام با حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از سوی همکاران و مدیران مشاهده شد(05/0Pvalue <).

نتیجه گیری: از آنجایی که حمایت اجتماعی ادراک‌شده کارکنان از طرف همکاران و مدیران در وضعیت متوسط می­باشد؛ مدیران بایستی در جهت محیط کاری برخوردار از حمایت اجتماعی کوشا باشند و ارتباط بهتری با کارکنان برقرار نمایند تا عملکرد آن‌ها در حیطه­های مختلف بهبود یابد. بدلیل نیاز بیشتر کارکنان کم­تجربه به حمایت اجتماعی، پیشنهاد می­شود مدیران حمایت خود را با تشویق آن‌ها به صورت پرداخت پاداش، حمایت عاطفی و برقراری ارتباط آسان­乐动体育开户تر با آن‌ها اعلام نمایند.


یاسر صحرانورد، سجاد زارع، صبا کلانتری، لیلا امیدی، معصومه کرمی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) از ترکیبات مهم خانواده آلایندههای آلی فرار هستند که استفاده گستردهای در فرایندهای صنعتی دارند. این ترکیبات در گروههای مختلف مواد سرطانزا طبقه بندی شده و دارای سمیت عصبی هستند، بنابراین پایش و ارزیابی کیفیت هوای محیطهای کاری جهت تعیین غلظت این آلایندهها مسئلهای ضروری به نظر میرسد.

روشکار: به منظور اندازهگیری غلظت ترکیبات BTEX در هوای محیط کار سالن هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه، 6 ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. با استفاده از روش شماره 1501 سازمان NIOSH، نمونه برداری و آنالیز ترکیبات BTEX صورت پذیرفت. نمونه برداری با استفاده از لولههای جاذب کربن فعال انجام و آنالیز ترکیبات با استفاده از گازکروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونش شعلهای انجام پذیرفت.

یافتهها: بیشترین غلظت اندازهگیری شده مربوط به ترکیب اتیل بنزن با غلظت 8/0 پی پیام در ایستگاه نمونه برداری شماره 1 بود. غلظت بنزن در این واحد 05/0 پی پیام گزارش گردید. بالاترین غلظت ترکیب تولوئن در ایستگاه نمونه برداری شماره 4 (15/0 پی پیام) ثبت گردید. کمترین غلظت تولوئن در ایستگاه نمونه برداری شماره 6 نیز 02/0 پی پیام گزارش گردید.

نتیجهگیری: ترکیبات BTEX موجود در هوای داخل محیطهای کاری بر کیفیت هوای محیط کار مؤثر هستند. نتایج به دست آمده از اندازهگیری غلظت ترکیبات BTEX در ایستگاههای نمونه برداری حاکی از غلظتهای پایین این ترکیبات در هوای داخل سالن هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه بود.


سارا شاهدی علی آبادی، محمد جواد عصاری، امید کلات پور، اسماعیل زارعی، ایرج محمدفام،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه:乐动体育开户 کاربرد سوخت های فسیلی در پالایشگاه ها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار را به همراه خواهد داشت. وقوع چنین حوادثی همواره آثار جدی بر منابع مالی و جانی داشته است. در همین راستا این مطالعه با ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر و مدل سازی و ارزیابی پیامدهای احتمالی انجام شد.

روش بررسی: در راستای انتخاب بدترین سناریو، از روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA استفاده شد. سپس علل وقوع سناریو با کمک روش FTA تعیین گردید. در نهایت مدل سازی و ارزیابی پیامد وقوع سناریو انتخابی با استفاده از نرم افزار PHAST乐动体育开户 انجام گرفت.

یافته ها: بر اساس معیارهای مدنظر، حریق مخزن گاز متان V-100乐动体育开户 به عنوان بدترین سناریو در پالایشگاه انتخاب شد. درخت خطا سه عامل مکانیکی، انسانی و فرآیندی را در نشت گاز موثر نشان داد. با استفاده از مدل سازی پیامد، تشعشع حرارتی ناشی از حریق به عنوان پیامد اصلی وقوع حادثه در نظر گرفته شد. شرایط آب و هوایی و اندازه نشتی در فاصله تحت تاثیر تشعشع موثر بودند. در نهایت از معادلات پرابیت برای ارزیابی میزان خسارات انسانی حادثه استفاده گردید. حداکثر تعداد تلفات ناشی از حریق برابر با 23 نفر بود.

نتیجه گیری: در این مطالعه مخزن گاز متان به عنوان کانون اصلی خطر معرفی شد. در همین راستا اجرای قوانین ایمنی، برطرف کردن نقایص مکانیکی در اسرع وقت، برگزاری دوره های آموزشی، اقدامات موثر در پیشگیری و اطفاء حریق در راستای کاهش تعداد تلفات پیشنهاد شد.


محمد جواد زارع سخویدی، عبدالرحمان بهرامی، علیرضا غیاثوند،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه乐动体育开户: در این پژوهش روش ریزاستخراج فاز برای نمونه برداری از تتراکلریدکربن و کلروفرم هوا توسعه و تاثیر پارامتر های محیطی بر روی عملکرد آن مطالعه گردیده است.

 روش بررسی: به این منظور اطاقک استاندارد در آزمایشگاه ساخته شده و نمونه برداری از غلظت آنالیتها در اطاقک با روش  ریزاستخراج فاز جامد انجام گرفت سپس شرایط بهینه استخراج و نمونه برداری تعیین و با روش نمونه برداری استاندارد NIOSH-1003)乐动体育开户) مقایسه گردید

یافته ها: بررسی های مربوط به انتخاب فیبر نشان داد که فیبر CAR/PDMS خاصیت جذب بالاتری نسبت به سایر فیبرهای مورد مطالعه بوده و نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ نمونه برداری با دماهای مختلف  (ºC20 تا ºC30) و سرعتهای 2 تا 50 سانتیمتر بر ثانیه وجود ندارد اما رطوبت نسبی بر نرخ نمونه برداری تاثیر می گذارد همچنین نمونه‌های تهیه شده را بمدت 3 روز در یخچال می توان نگهداری نمود. ضریب همبستگی بین اندازه گیری با زغال فعال و روش ریزاستخراج فاز جامد برای کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 99/0 و 98/0 بوده و انحراف معیار نسبی تکرارپذیری بین فیبرها بصورت هفتگی جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 6/13 و 8/12 تعیین گردید.

نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نمونه برداری به روش ریزاستخراج فازجامد دارای حساسیت بالاتر در مقایسه با روش NIOSH-1003)) بوده و  با استفاده از فیبر CAR/PDMS می توان مقدار میانگین مواجهه 8 ساعته را جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به روش غیر فعال تعیین نمود.


سلمان زارعی، احمد کاظمی پور،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه مسائل مرتبط با کار و خانواده برای کارمندان، خانواده­ها و سازمان­ها اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد، از جامعه زنان شاغل در بیمارستان شهر نورآباد تعداد 30  نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 6 جلسه آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده را دریافت کرد. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه کیفیت زندگی کاری(QWLQ) جمع آوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموش مهارت­های مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارمندان موثر است بدین صورت که پس از تعدیل نمره ­های پیش آزمون بین نمرات پس آزمون آزمودنی­ های دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی کاری(0/01 p<) تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به یافته­ ی پژوهش می­توان نتیجه گرفت که استفاده از مهارت­های مدیریت  تعارض کار- خانواده به کارمندان زن شاغل در بیمارستان کمک می­کند تا بتوانند با مشکلات و استرس ­های غیر قابل اجتناب تعارض بین نقش­های کاری و خانوادگی بهتر مقابله کنند و در نتیجه کیفیت زندگی کاری آنان افزایش یابد
زینب جمالی زاده، احسان آسیوندزاده، خدابخش زارع، پیمان یاری، زهرا مومنی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی، بطور دائم در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند که این امر می­تواند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی گردد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مواجهه اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی با ارتعاش تمام بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی انجام گردید.
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می­باشد. به روش نمونه­گیری آسان، 89 اپراتور از 6 نوع ماشین (بولدوزر، کامیون ، غلطک ویبره سنگین، غلطک ویبره سبک، پیکور و لودر) در دو پروژه عمرانی وارد مطالعه شدند. جهت ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن، شاخص­های ارتعاشی (شتاب مؤثر، فاکتور قله و دوز ارتعاشی) بر اساس استاندارد ISO 2631 و دستگاه ارتعاش­سنج SVAN 958 اندازه­گیری شدند. جهت ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه بادی مپ بکار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (سطح معنی­داری کمتر از 05/0).
نتایج مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در بولدوزر (m/s225/2)، کامیون (m/s298/0)، غلطک ویبره سنگین (m/s220/3)، غلطک ویبره سبک (m/s245/3)، پیکور (m/s211/4) و لودر (m/s22/1) بیش از مقدار مواجهه روزانه مطابق استاندارد OEL می­باشند. بین میزان مواجهه با ارتعاش، عوامل زمینه­ای و اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی­دار و مستقیم مشاهده شد.
مطالعه حاضر وجود خطرات بالقوه بهداشتی برای اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی را تایید می­کند. بنابراین توصیه می­گردد کنترل­های فنی و مدیریتی ازجمله نصب عایق­های مناسب ارتعاش بر روی صندلی­ها، برگزاری دوره­های آموزشی، تغییر شغل افراد، برنامه کار به صورت چرخشی، استفاده از دستکش، کفپوش و بالشتک­های میراکننده ارتعاش و ایجاد پروتکل­های نظارت بر نحوه انجام کار.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :