乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای غفاری

پریسا آزاد، علیرضا چوبینه، فرید غفاری،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: یکی از عمـده تــرین مشـکلات در بیمارستـان که منجـر به شیـوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان آن می شود مربـوط به فعالیتـهای حمـل و جابــجایی بیـماران است. این تحقیق به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد دارای وظیفه جابه جایی بیمار با استفاده از شاخص MAPO در سال 1394 در یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران انجام گرفت.

روش کار: این پژوهش مقطعی در بین 230 نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی 400 تختخوابی شهر تهران انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه نوردیک، چک لیست های ارزیابی بار ناشی از جابجایی بیمار به روش MAPO و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیکی بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری کای دو استفاده گردید.

یافته­ ها: از اهم نتایج می توان به بالا بودن شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان به خصوص اختلالات کمر، شانه، مچ و غیره اشاره کرد که کمر درد (75%) بیشترین شیوع را در بین کارکنان داشت همچنین درصد فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بود.

نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابه جایی بیمار بالا می باشد و لذا نیاز به مداخله ارگونومیکی در طراحی محیط، ابزار و تجهیزات همزمان با مداخله آموزشی وجود دارد.


آقای شهرام محمودی هریس، دکتر هانیه نیکومرام، دکتر فرهاد غفاری، دکتر محمدرضا میری لواسانی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از اصلی ترین پیامدهای ناشی از رخداد حوادث در صنایع امروزی بالاخص آندسته که با کمیت و طیف وسیعی از مواد شیمیایی در ارتباط اند تخریب وسیع محیط زیست می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر در ایجاد حوادث و تحلیل روابط پیچیده و متقابل بین آنها، موضوعی مهم و اساسی در واکاوی حوادث و راهی برای پیشگیری از بروز آنها به شمار می رود.
 مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که با هدف تجزیه و تحلیل فرایندی حوادث محیط زیستی رخ داده در گروه مپنا انجام شد. ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل حوادث محیط زیستی منتخب تکنیک تریپود بتا بود که علل حوادث را در سه سطح علل آشکار، پیش شرایط و علل پنهان مشخص کرد.
یافته ها: برای 96 حادثه تحلیل شده تعداد 533 پیش شرایط و 1592 علت پنهان شناسایی گردید. از کل علل پنهان، موضوع مدیریت تعمیرات و نگهداری دارای بالاترین تکرار بود‌ه است. همچنین در بین علل پنهان شناسایی شده، مهمترین علت ناکافی بودن مشخصات و الزامات مربوط به ابزار یا تجهیزات بود.
 
نتیجه گیری: تاکید بر روی اصلاح علل پنهان با در نظر گرفتن چرخه عمر سیستم و تمرکز بر روی ارتقاء سطح ایمنی در فاز طراحی و همچنین توجه به اتخاذ استرتژی های مناسب نگهدای و تعمیر مبتنی بر ریسک از پیشنهادات اصلی مطالعه حاضر بود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :