乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای قربانی شهنا

سید امیررضا نگهبان، فرشید قربانی شهنا، رزاق رحیم‌پور، مهدی جلالی، سمیرا رحیم نژاد، علیرضا سلطانیان، عبدالرحمن بهرامی،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: مواجهه شاغلین در صنایع شیمیایی با برخی از ترکیبات سرطان‌زا طی مدت‌زمان طولانی ممکن است باعث اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامتی آنان گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مواجهه شاغلین با بنزن و اپی­کلروهیدرین منتشره در هوای تنفسی شاغلین مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت کشور است.

  روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در زمستان 91 در مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت جنوب کشور انجام پذیرفت. درمجموع 173 نفر در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری بنزن با توجه به روش شماره NIOSH 1501 و اندازه­گیری اپی­کلروهیدرین با استفاده از روش شماره NIOSH 1010 انجام پذیرفت. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده پس از آماده‌سازی، به روش گاز کروماتوگرافی - طیف‌بین جرمی تجزیه شد..

  یافته‌ها: از بین 346 جمع‌آوری‌شده بنزن در کلیه نمونه‌ها (100%) و اپی‌کلروهیدرین در 156 عدد از نمونه‌ها (45%) شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون آماری تفاوت معناداری را در میانگین مواجهه افراد با بنزن و اپی‌کلروهیدرین در کارگاه‌های مختلف نشان داد ( Pvalue<0.05 ) . مواجهه با بنزن در شغل ماشینر با ppm 1/68 بیشترین و در شغل مأمور گشت با ppm 0/018 کمترین مقدار را نشان داد. نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری در میانگین مواجهه افراد با بنزن در مشاغل مختلف نشان نداد ( Pvalue>0.05 ).

  نتیجه‌گیری: 乐动体育开户به نظر می‌رسد که ماهیت کاری شاغلین در صنایع شیمیایی بر مواجهه آنان با ترکیبات آلی فرار در محل کار تأثیر داشته و با توجه به نزدیک بودن غلظت ترکیبات موردبررسی به‌ویژه بنزن به سطح اقدام و مواجهه افراد با غلظت‌های کمتر از حد مجاز در مدت طولانی، کاهش مواجهه افراد از طریق اقدامات کنترلی مناسب امری ضروری است.


چیمن سعیدی، محمد جواد عصاری، فرشید قربانی شهنا، زهرا خاموردی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户جیوه یک آلاینده سمی با قابلیت تجمع ‎ پذیری زیستی بوده که اثرات مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارد. تلاش‌های بسیاری برای حذف جیوه در محیط زیست انجام شده است. نانوذرات نقره یکی از موادی است که برای جذب جیوه و تشکیل آمالگام جیوه از پتانسیل بالائی برخوردار است. هدف از این مطالعه، حذف بخار جیوه از هوای مطب ‎ های دندان‌پزشکی با استفاده از یک سامانه پالایش گر مبتنی بر نانوذرات نقره می‌باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه، ابتدا نانوذرات نقره بر روی بستری از جنس فوم پوشش داده شده، و ویژگی‌های شیمیائی و ساختاری آن با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی UV-VIS-NIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) متصل به ط یف‌سنجی X-ray انتشار انرژی ( EDS ) تعیین گردید. سپس راندمان پالایشگر از نظر حذف بخار جیوه در شرایط شبیه ‎ سازی شده در آزمایشگاه و شرایط واقعی در مطب ‎ دندان‌پزشکی، توسط روش طیف‌سنجی جذب اتمی بخار سرد ( CVAAS ) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته‌ها: تصاویر SEM ، حاکی از سنتز نانوذرات نقره با اندازه nm 30 ∼ در محلول‌ کلوئیدی، و توزیع یکنواخت و مناسبی از نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم بود. طیف EDS مرتبط با SEM نیز وجود نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم را تایید نمود. بین غلظت بخار جیوه در حالات خاموش ( µg.m-3 342/0 ± 43/9) و روشن ( µg.m-3 031/0 ± 51/0) بودن سامانه پالایش گر اختلاف معنی ‎ دار مشاهده شد. کارایی حذف جیوه سامانه پالایش گر نیز 95% محاسبه گردید.

  نتیجه ‎ گیری : پالایش گر مبتنی بر فوم پوشش داده شده با نانوذرات نقره، به علت سهولت بهره‌برداری ، ظرفیت جذب عملیاتی بسیار کارآمد و مقرون به ‎ صرفه بودن، جهت حذف بخار جیوه از هوای مطب‌های دندان ‎ پزشکی از قابلیت بالائی برخوردار می‌باشد.


فرشید قربانی شهنا، محسن مرادی، عبدالرحمن بهرامی، منصور رضا زاده آذری،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سیستم تهویه صنعتی و غبارگیرهای تلفیقی از راهکارهای مؤثر فنی کاهش ذرات منتشره در محیط کار و محیط فرآیندهای معدنی هستند. این مطالعه باهدف طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و غبارگیرهای واحد خردایش یک شرکت تولیدی به منظور کاهش انتشار ذرات سیلیس، کک وکربورسیلیسیوم انجام گرفت.

روش بررسی: پس از بررسی میدانی فرایندها و منابع آلودگی، سیستم تهویه موضعی بر اساس استاندارد و راهنماهای موجود، طراحی و اجرا شد. به منظور کنترل ذرات جمع‌آوری شده از چهارسیکلون و طرح جدیدی از اسکرابر استفاده شد. پس از راه‌اندازی سیستم اثربخشی آن در کاهش مواجهه کارکنان، انتشار در داخل محیط کارگاه و کنترل ذرات انتشاریافته در محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری بین غلظت ذرات در دو حالت خاموش و روشن بودن سیستم تهویه نشان داد (05/0 Pvalue <). طرح سیستم اجراشده به صورت میانگین مواجهه فردی با آلاینده‌ها را 01/93 درصد و انتشار محیطی را 64/64 درصد کاهش داده است. همچنین میانگین بازده جمع‌آوری ذرات توسط سیکلون و اسکرابر مه پاش به ترتیب 2/94 درصد و 05/59 درصد و به صورت تلفیقی4/97 درصد بود. نتایج سنجش پارامترهای سیستم تهویه نشانگر تطابق خوب آن‌ها با مقادیر طراحی‌شده بود.

نتیجه گیری: اجرای سیستم تهویه و غبارگیرهای تلفیقی در صنایعی که دارای محدودیت‌های مالی و فنی جهت اصلاح، تغییر فرایند و دستگاه‌ها هستند گزینه مناسبی است. این روش از طرفی با دستیابی به استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی منجر به رفع مشکلات مربوطه شده و با بازیافت آلاینده و کاهش هزینه استهلاک تجهیزات، اجرای این طرح‌ها را از لحاظ اقتصادی توجیه می‌نماید.


مرتضی بابائی، فرشید قربانی شهنا، عبدالرحمن بهرامی،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه : 乐动体育开户کنترل ذرات منتشره از فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و انتخاب سیستم‌های اقتصادی و مناسب کنترل آلودگی هوا یک امر ضروری است. این مطالعه باهدف بررسی هزینه-سود سیستم کنترل آلودگی اجراشده در واحدهای سنگ‌شکن یک شرکت فرآوری مواد معدنی و مقایسه آن با پالایش گر پرهزینه‌تر فیلترخانه صورت گرفت.

روش بررسی : 乐动体育开户سیستم تهویه مکنده موضعی، مرطوب سازی و سیکلون های بازده بالای مدل استایرمند با اقتباس از استانداردها و راهنماهای موجود، طراحی و نصب شد. سپس عملکرد سیستم مرطوب سازی و تهویه صنعتی به صورت مجزا و تلفیقی در کنترل ذرات منتشره در هوای محیط کار، مواجهه فردی و انتشار زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت آنالیز هزینه-سود این سیستم در مقایسه با سیستم پرهزینه‌تر فیلتر خانه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها : بازده سیستم تلفیقی در کاهش میزان مواجهه فردی و غبار محیطی در خط یک سنگ‌شکن به ترتیب 87 و 95 درصد و در خط دو سنگ‌شکن 88 و 95 درصد بود. همچنین غلظت غبار خروجی از سیستم تهویه در خط یک و دو سنگ‌شکن به ترتیب mg/m3 28/121 و mg/m3乐动体育开户 68/112 به دست آمد. هزینه ساخت و راهبری سالیانه سیستم تلفیقی نسبت به فیلتر خانه به ترتیب 17/2 میلیارد ریال و 992 میلیون ریال کاهش‌یافته است و سود سالانه جمع‌آوری غبار معدنی توسط سیکلون 518 میلیون ریال برآورد شد. 

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده سیستم تلفیقی اجراشده کاهش قابل‌توجهی از غبار منتشره در محیط کار و محیط‌زیست را داشته است. همچنین مطابق با تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته، در هزینه‌های ساخت و راهبری سالیانه سیستم تلفیقی در مقایسه با فیلتر خانه به ترتیب 73 و 80 درصد صرفه‌جویی شده است و در کمتر از 220 روز هزینه ساخت و اجرای پروژه از سود جمع‌آوری غبار معدنی توسط سیستم تلفیقی، جبران خواهد گشت بنابراین می‌توان در شرایط مشابه این سیستم را به عنوان یک راهکار مناسب و اقتصادی پیشنهاد داد.


سارا کریمی زوردگانی، عبدالرحمن بهرامی، مسعود ریسمانچیان، فرشید قربانی شهنا،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:

با توجه به استفاده گسترده مواد شیمیایی در اغلب محیط های کاری و عوارض ناشی از مواجهه با آن ها، روش های مختلفی به استخراج این  مواد  در نمونه های هوا، آب و نمونه های بیولوژیکی پرداخته است. دراین تحقیق هدف بررسی استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون  از نمونه های آبی با استفاده از روش تله سوزنی  همراه با  یک جاذب تجاری بود.

روش بررسی:

乐动体育开户در این مطالعه به منظور استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی سوزن هایی با اندازه 20  با جاذب پلی دی متیل سیلوکسان پر شد و استخراج آنالیت ها از بخارات فضای فوقانی ویال به صورت دینامیک انجام گرفت. آنالیز آنالیت های استخراج شده با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونی شعله ای انجام گرفت و پارامترهای شرایط بهینه استخراج دو ماده بررسی گردید.

یافته ها:

乐动体育开户نتایج تحقیق حاکی از این بود که دما و زمان بهینه استخراج برای دو ماده مشابه بوده(30 درجه سانتی گراد و 30 دقیقه) اما تکرارپذیری نتایج و منحنی کالیبراسیون به دست آمده در خصوص آنالیز تولوئن بهتر از نتایج مربوط به  متیل اتیل کتون بوده است.

نتیجه گیری:

乐动体育开户روش ریزاستخراج با تله سوزنی به روش فضای فوقانی دینامیک مقرون به صرفه و حساس بوده،  تجهیزات ساده ای داشته و از کارایی لازم جهت ریزاستخراج مقادیر کم آنالیت از نمونه های آبی برخوردار می باشد. روش مورد نظر در این تحقیق به منظور استخراج دو ماده سمی با استفاده از پلی دی متیل سیلوکسان نتایج مناسبی به همراه داشت.


مجید اکبری، عبدالرحمان بهرامی، فرشید قربانی شهنا،
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

مقدمه: آلودگی هوا از عوامل مخاطره­زای سلامت انسان­ها و محیط زیست می­باشد. در صنایع تولید روی به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از حوضچه­های الکترولیز، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده­های مضر از جمله میست­های اسیدی بسیار بالا می­باشد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی اجرا شده در کنترل آلاینده‌های منتشره واحد الکترولیز یک صنعت تولید روی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تراکم آلاینده­ها در منطقه تنفسی کارگران، محیط کار و منبع تولید آلاینده جهت ارزیابی اثر بخشی سیستم تهویه مورد نظر، قبل و بعد از اجرای سیستم تهویه در یک صنعت تولید روی  اندازه­ گیری شد و بازده سیستم اجرا شده در کاهش بار آلودگی تعیین شد. در انتها، پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه، اندازه­گیری شد و با مقادیر طراحی شده مقایسه گردید.

یافته‌ها:乐动体育开户 نتایج نشان داد غلظت سرب و روی در منطقه تنفسی کارگران کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی ایران بوده ولی غلظت اسید سولفوریک بیشتر از حدود مجاز بوده است. غلظت اسیدسولفوریک بدون سیستم تهویه در مواجهه فردی، هوای کارگاه و منبع مولد آلاینده به ترتیب 90/0±17/1، 63/0±14/2 و 49/1±59/5 میلی‌گرم بر مترمکعب و بعد از اجرای تهویه این مقادیر به 032/0±11/0، 15/0±24/0 و 52/0±97/0 میلی‌گرم بر مترمکعب کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد سیستم تهویه دمشی-مکشی اصلاح شده مطابق محدودیت­های واحد الکترولیز، بازده مناسبی در کنترل آلاینده­ها دارد و برای چنین صنایعی می تواند گزینه مناسبی باشد.


مریم فیض عارفی، فرشید قربانی شهنا، اعظم کرمی مسافر،
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

مقدمه: در آزمایشگاه‌های علمی تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی انواع گوناگونی از مواد شیمیایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. افراد مختلفی اعم از کارکنان آزمایشگاه، دانشجویان و اساتید با این مواد مواجهه دارند و علائم مختلف تنفسی و پوستی ممکن است در این افراد بروز کند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد هودهای شیمیایی آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بود.
روش بررسی: در این مطالعه 43 هود شیمیایی آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بررسی‌شده است. مشخصات ساختاری و عملکردی هودها و میزان تطابق آن‌ها با استاندارد موردبررسی ‌قرار گرفت. میزان مکش هودها با استفاده از مرئی سازی جریان هوا و سرعت دهانه هودها با استفاده از آنمومتر حرارتی اندازه‌گیری شد نتایج با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSS نسخه 19 تجزیه‌وتحلیل شده است .
یافته‌ها: 51/2 % هودهای مورد مطالعه به لحاظ سخت افزاری و 44/2% هود ها به لحاظ جانمایی در وضعیت نامناسب قرار داشتند. حدکثر سرعت دهانه هود 96/16  فوت بر دقیقه  بود. نتایج نشان داده 50/2 درصد هودها دارای نشتی قابل رویت بوده‌اند. میانگین سرعت دهانه هود در هیچ‌کدام از هودها در حالتی که مساحت دهانه باز هود 100% و 50% بوده مناسب نبوده و تنها در حالت 25% مناسب بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به آنکه مشخصات سخت‌افزاری و عملکردی اکثر هودها نامناسب بودند و اثربخشی آن‌ها در کنترل آلاینده‌ها کم بود، لازم است نسبت به تغییرات و اصلاح هودها مطابق استانداردها اقدام گردد. ارزیابی سالیانه عملکرد هودها نیز باید در برنامه نگهداری هود اعمال شود.

 

مهندس حمیدرضا صمدی، دکتر فرشید قربانی شهنا، دکتر عبدالرحمن بهرامی،
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: انتشار آلاینده‌های متیل مرکاپتان، سولفید هیدروژن، دی‌متیل سولفید و دی‌متیل دی‌سولفید از دستگاه‌های خشک‌کن صنایع مقواسازی موجب آزار بویایی شده و اثرات بهداشتی بر افراد شاغل و ساکنان مجاور این صنایع دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی سیستم تهویه صنعتی و اسکرابر بستردار اجراشده در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده در خطوط درایر یک صنعت مقواسازی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه غلظت آلاینده‌ها در منطقه تنفسی کارگران و محیط عمومی کارگاه در دو حالت فعال و غیرفعال‌بودن سیستم تهویه، قبل و بعد از اسکرابر جهت تعیین اثربخشی سیستم طراحی‌شده در کنترل گاز سولفید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بازده سیستم تهویه موضعی مکش در کاهش میزان مواجهه فردی در خطوط درایر معادل 55 درصد بود. همچنین، بازده اسکرابر بستردار در حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز در خروجی پالایشگر معادل 7/91 درصد به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که سیستم تهویه موضعی مکشی به همراه اسکرابر بستردار، بازدهی مناسبی در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده از خطوط درایر دارد و این سیستم می‌تواند گزینه مناسبی برای چنین صنایعی باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :