乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای محمدفام

ایرج محمدفام، امیر شکوهی پور، علیرضا زمان پرور،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: امروزه زندگی بدون آتش برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. بااین‌وجود آتش می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه تمام سرمایه و هستی را تخریب کند. یکی از انواع مهم آتش‌سوزی‌ها، آتش‌سوزی‌های عمدی است. این نوع آتش‌سوزی‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات شرکت‌های بیمه، آتش‌نشانی، صنایع، دولت­ها و به‌طورکلی کسب‌وکار مبدل شده است. هدف این مطالعه ارائه چهارچوبی برای ارزیابی ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی است.

  روش بررسی: در مطالعه حاضر برای طراحی چهارچوب مناسب برای ارزیابی آتش‌سوزی‌های عمدی، از دو مدل تجزیه تحلیل و مدیریت ریسک برای حفاظت از دارایی‌های بحرانی و تجزیه تحلیل آسیب‌پذیری امنیتی استفاده شد. چهارچوب در یک شرکت خودروسازی آزمون و تصدیق گردید.

  یافته‌ها: 乐动体育开户چهارچوب طراحی‌شده شامل پنج مرحله اصلی تهیه فهرست دارایی‌ها و تفکیک آن‌ها بر اساس اهمیتشان، ارزیابی احتمال حمله، ارزیابی احتمال آسیب‌پذیری، ارزیابی ریسک و طراحی، اجرا و بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه بود. با پیاده‌سازی الگو در یک شرکت خودروسازی 30 سناریوی مختلف برای وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی شناسایی و ریسک سناریوهای تعریف‌شده به‌صورت کمی برآورد شد. اصلی‌ترین انگیزه‌های تهدید شناسایی‌شده تلافی اقدامات تنبیهی و بیشترین تهدیدکنندگان گروه‌های خودی بودند.

نتیجه‌گیری: مقایسه مشخصات الگوی پیشنهادی با هفت الگوی مرتبط نشان‌دهنده جامعیت الگوی پیشنهادی بود. تدوین و گسترش استانداردهای ایمنی و امنیتی و ایجاد بانک‌های اطلاعات امنیتی صنایع کشور در یک مرکز جمع­آوری و پردازش اطلاعات جهت کاهش خطرات امنیتی سازمان ازجمله ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی از مهم­ترین پیشنهاد‌های ارائه‌شده بود.


رستم گلمحمدی، ایرج محمدفام، مسعود شفیعی مطلق، ابراهیم درویشی، اکرم مرتضایی، فائزه عزیزیان،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: 乐动体育开户آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌ها به دلیل دارا بودن انواع گوناگونی از مواد و تجهیزات دارای ریسک بالایی به لحاظ حریق می‌باشند. هدف مطالعه حاضر ارائه طرح بهبود ایمنی حریق در آزمایشگاه ‎ های یک واحد آموزش دانشگاهی مبتنی بر طراحی سامانه کشف، اعلام و اطفاء حریق خودکار بوده است.

  روش بررسی: 乐动体育开户در مطالعه توصیفی- تحلیلی کاربردی حاضر ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی ریسک ارتش ایالات‌متحده آمریکا ( MIL-STD-882 ) صورت گرفت. برای کلیه آزمایشگاه‌ها سامانه کشف و اعلام حریق طراحی گردید و سپس یک سامانه اطفاء حریق ثابت خودکار طراحی گردید.

  یافته‌ها: 乐动体育开户بر اساس نتایج این مطالعه آزمایشگاه‌های شیمی آب و فاضلاب (25/81) و عوامل فیزیکی (5/62) به ترتیب بیشترین و کمترین درصد ریسک حریق را دارا بودند. بر طبق محاسبات و با در نظر گرفتن عوامل فنی، سامانه کشف مبتنی بر کاشف‌های دودی فتوالکتریک و حرارتی نرخ افزایشی و سامانه خاموش‌کننده بر مبنای CO2 در این مکان‌ها طراحی گردید.

  نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن ریسک‌ حریق در آزمایشگاه‌ها و ویژگی‌های خاص این واحدها بهترین راهکار کنترلی حفاظت در برابر حریق طراحی و به‌کارگیری سامانه کشف، اعلام و اطفا، حریق خودکار بود که مناسب‌ترین روش اطفاء حریق برای چنین مکان‌هایی سامانه مبتنی بر ماده خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن ( CO2 ) است.


احمد سلطان زاده، ایرج محمدفام، عباس مقیم بیگی، مهدی اکبر زاده،
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

زمینه وهدف: شناسایی عوامل موثر در ایجاد حوادث شغلی یک موضوع مهم در پیشگیری از بروز آن است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل حوادث ناتوان‌کننده در صنعت ساخت‌وساز طی دوره دو ساله در سال‌های90-89 انجام شده است.

روش بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه توصیفی-تحلیلی داده‌های مطالعه شامل اطلاعات مربوط به حوادث ناتوان‌کننده‌ای بود که طی دو سال رخ داده بود. جمع‌آوری داده‌ها طبق گزارش حوادث شغلی موجود در سطح کشور انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 انجام گرفت. سطح معنی‌داری آماری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سنی و سابقه کار افراد حادثه‌دیده به ترتیب 6/95±27/95 و 2±2/34 سال بود. بیشترین آسیب‌های واردشده به افراد مربوط به دست (4/35%)، پا (3/28%) و ستون فقرات (4/20%) بود. بیشترین نوع حوادث منجر به ناتوانی مربوط به لیز خوردن و افتادن (1/26%)، پرتاب اشیاء (7/21%)، سقوط (6/18%)، سایش (8/16%) و تصادف (4/16%) بود. علاوه بر این، بیشترین علل بروز حوادث به ترتیب مربوط به عدم رعایت نظم (3/97%)، عدم آموزش مناسب (8/85%)، عدم به‌کارگیری وسایل حفاظت فردی (0/73%)، اعمال ناایمن (3/63%)، شرایط ناایمن (3/32%) و تجهیزات کار (6/22%) است.

نتیجه­ گیری: تجزیه و تحلیل علل بروز حوادث ناتوان‌کننده در صنعت ساخت‌وساز نشان می‌دهد که عوامل مهم در بروز این حوادث عدم رعایت نظم، عدم آموزش مناسب، عدم به‌کارگیری وسایل حفاظت فردی، اعمال و شرایط ناایمن و تجهیزات کار است.


ایرج محمدفام، رشید حیدری مقدم، سیدمحمد حسن‌الحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله‌ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است.

روش بررسی: ابتدا کلیۀ ایستگاه‌های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه‌های کاری که نمرۀ QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائۀ راه‌کارهای ممکن در کمیته‌های تخصصی راه‌کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS乐动体育开户،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده‌سازی مداخله، ایستگاه کاری مجدداً مورد ارزیابی‌های ارگونومی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌های انجام شده نشان داد که نمرۀ نهایی ارزیابی ارگونومی به روش‌هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX)乐动体育开户 در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه‌ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می‌کنند.

نتیجه‌گیری乐动体育开户: مداخلات ارگونومیک علاوه‌بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره‌وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می‌شوند.


سجاد فرهادی، ایرج محمدفام، امید کلات پور،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: جهت مقابله با شرایط اضطراری و مدیریت مؤثر بحران‌ها در سازمان‌ها ، به یک سیستم نظام‌مند نیاز است. مدیریت شرایط اضطراری دارای فازهای مختلفی  مثل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی است که فاز آمادگی دارای بیش‌ترین اهمیت می­باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در آمادگی برگزاری مانورهای تمرینی هستند. جهت برگزاری مناسب یک مانور، به داشتن سناریویی استاندارد و جامع نیاز است. علیرغم اهمیت سناریونویسی و برگزاری مکرر این تمرین‌ها در صنایع کشور، الگوی پذیرفته‌شده و واحدی جهت سناریونویسی وجود ندارد. هدف این مطالعه ارائه روشی مناسب جهت تهیه یک سناریوی تمرین اضطراری است.

روش بررسی: جهت انجام این مطالعه دو الگوی مرسوم سناریونویسی، یعنی ISO 22398乐动体育开户 و برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند. معیار "کاربردپذیری" این دو روش، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی مقایسه شدند. گروهی از کارشناسان مدیریت بحران، با نمره دهی به معیارهای کاربردپذیری و نهایتاً مقایسه آن‌ها از طریق روش تحلیل سلسله‌مراتبی روش ارجح را انتخاب کردند.

یافته‌ها: بررسی کاربردپذیری دو روش نشان داد که الگوی ارائه‌شده توسط استاندارد ISO 22398 از نظر کاربران دارای کاربردپذیری بیش­تری است. در برخی از زیر معیارها مانند سهولت یادگیری و رضایتمندی، روش برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا دارای ارجحیت بود اما برتری الگوی ایزو در معیارهایی مثل اثربخشی و کارایی باعث برتری نهایی بر الگوی برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا شد.

نتیجه‌گیری: برای تهیه سناریوی تمرینی مانورها باید از الگوهای مناسب استفاده شود. روش ارائه‌شده در الگوی ISO 22398乐动体育开户 نسبت به الگوی ارائه‌شده برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا دارای کاربردپذیری بیش­تری می‌باشد.


سارا شاهدی علی آبادی، محمد جواد عصاری، امید کلات پور، اسماعیل زارعی، ایرج محمدفام،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه:乐动体育开户 کاربرد سوخت های فسیلی در پالایشگاه ها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار را به همراه خواهد داشت. وقوع چنین حوادثی همواره آثار جدی بر منابع مالی و جانی داشته است. در همین راستا این مطالعه با ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر و مدل سازی و ارزیابی پیامدهای احتمالی انجام شد.

روش بررسی: در راستای انتخاب بدترین سناریو، از روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA استفاده شد. سپس علل وقوع سناریو با کمک روش FTA تعیین گردید. در نهایت مدل سازی و ارزیابی پیامد وقوع سناریو انتخابی با استفاده از نرم افزار PHAST乐动体育开户 انجام گرفت.

یافته ها: بر اساس معیارهای مدنظر، حریق مخزن گاز متان V-100 به عنوان بدترین سناریو در پالایشگاه انتخاب شد. درخت خطا سه عامل مکانیکی، انسانی و فرآیندی را در نشت گاز موثر نشان داد. با استفاده از مدل سازی پیامد، تشعشع حرارتی ناشی از حریق به عنوان پیامد اصلی وقوع حادثه در نظر گرفته شد. شرایط آب و هوایی و اندازه نشتی در فاصله تحت تاثیر تشعشع موثر بودند. در نهایت از معادلات پرابیت برای ارزیابی میزان خسارات انسانی حادثه استفاده گردید. حداکثر تعداد تلفات ناشی از حریق برابر با 23 نفر بود.

نتیجه گیری: در این مطالعه مخزن گاز متان به عنوان کانون اصلی خطر معرفی شد. در همین راستا اجرای قوانین ایمنی، برطرف کردن نقایص مکانیکی در اسرع وقت، برگزاری دوره های آموزشی، اقدامات موثر در پیشگیری و اطفاء حریق در راستای کاهش تعداد تلفات پیشنهاد شد.


شهرام محمودی، پروین نصیری، ایرج محمدفام،
دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

مقدمه: کیفیت و اثر بخشی سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عامل حیاتی در تحقق اهداف آنها است. توجه به نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولاتی که سیستم ارایه می‌کند، تأمین رضایت مشتریان داخلی و خارجی و انجام هدفمند امور، توجه به عملکرد سیستم و ارزیابی آنرا الزامی می‌سازد. مطالعه حاضر در پاسخ به نیاز روزافزون گروه مپنا برای به کارگیری شیوه ای علمی به منظور ارزیابی پیمانکاران خود از دیدگاه بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و نیاز به آگاهی از کارایی و اثربخشی سیستم ها و نیاز سازمان در آگاهی از جایگاه پیمانکاران خود در حوزه HSE توسعه یافته است.

روش بررسی: در این مطالعه ابتدا به منظور طراحی ابزار مناسب ارزیابی عملکرد، مهمترین روشها و الگوهای ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با بهره گیری از روش Focud Group مدل اولیه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE乐动体育开户 طراحی شد. در نهایت مدل پیشنهادی در میان سه پیمانکار اصلی گروه مپنا مورد تست و تصدیق قرار گرفت.

یافته ها: الگوی پیشنهادی از 5 معیار تشکیل شد. مهمترین معیار الگو پیاده سازی فرآیند HSE بود که دارای 7 زیر معیار و 120 نکته راهنما بود. معیارهای منتخب همزمان نتایج و توانمندسازهای سازمان در حوزه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را پوشش می دهند.

نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه HSE و اولویت بندی پروژه‌های بهبود و همچنین نظارت بر روند و سرعت بهبود در مسیر تعالی سازمانی، امکان ارتقاء شاخص های HSE سازمانها را فراهم می آورد.


مصطفی میرزایی علی آبادی، ایرج محمدفام، احمدرضا احمدی گهر،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: اکتشاف و توسعه صنایع نفت و گاز همواره با ریسک های متعددی از قبیل تلفات نیروی انسانی، آلودگی های زیست محیطی و ازبین رفتن تجهیزات ومنابع همراه است. یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین خطرات صنعت حفاری در زمینه نفت و گاز، خطر فوران  چاه‌های نفت و گاز است. فوران چاه می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری از قبیل انفجار، تلفات شدید انسانی و فجایع زیست‌محیطی منجر گردد. آنالیز ریسک یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی خطرات، طراحی اقدامات کاهشی خطر و افزایش سطح ایمنی در این صنایع است. در همین راستا مطالعه حاضر با  هدف شناسایی و آنالیز علل ریشه ایی منجر به سیلان و وقوع فوران درچاه‌های اکتشافی نفت و گاز، با استفاده از تکنیک آنالیز پاپیونی BTA و رویکرد شبکه بیزین BN در بخش ساحلی صنعت حفاری ایران انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی رویدادهای پایه دخیل در بروز سیلان (Kick) از آنالیز درخت خطا (FTA) و برای ارزیابی لایه های ایمنی کنترل کننده فوران و همچنین پیامدهای  احتمالی ناشی از سیلان از جمله  رخداد فوران از آنالیز درخت رویداد(ETA)  استفاده گردید. سپس با ترکیب روش های FTA و ETA  بوسیله تکنیک پاپیونی Bow Tie Analysis (BTA)  سناریو های احتمالی حادثه و همچنین پیامدهای ناشی از رخداد سیلان شناسایی شد. در نهایت با استفاده از شبکه بیزین BN میزان احتمال فوران و سایر پیامد های  حاصل از وقوع سیلان درچاه محاسبه گردید.
 
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده درمجموع 24 علت یا نقص (رویداد پایه) در بروز رویداد اصلی یا همان سیلان دخالت دارند. همچنین 7 لایه کنترلی در پیشگیری از وقوع فوران شناسایی گردید. رویداد های پایه همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و پیامدهای بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات رخداد هریک در سمت راست دیاگرام BTA مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی (سیلان) و پیامد نهایی(فوران) به ترتیب  9 ×10-2  و 3.5 ×10-5 محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، ورود به لایه پرفشار در سازند حفاری و کاهش فشار ته چاهی به‌عنوان مهم‌ترین علل ریشه ای در ایجاد سیلان شناخته شده اند. همچنین از بین لایه های کنترلی فوران تشخیص به موقع سیلان و عملکرد صحیح سیستم فوران گیر سرچاهی (BOP) Blowout Preventer ، مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع فوران ایفا می کنند.


صفورا کریمی، مصطفی میرزایی علی آبادی، طاهره اسکندری، مریم رستمی اقدم شندی، ملیحه کلاهدوزی، محسن یزدانی اول، ایرج محمدفام،
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

مقدمه: هرچند پیشرفت های روز افزون در زمینه ی تکنولوژی، به شدت از حضور فیزیکی نیروی انسانی در محیط های کاری کاسته است ولی با تعریف جایگاه جدید، هنوز در بسیاری از محیط های کاری نیروی انسانی با اهمیت ترین و در عین حال بحرانی ترین عنصر در سیستم های کاری محسوب می شود. بروز کوچکترین خطای انسانی در قالب رفتارهای ناایمن در بسیاری از محیط های صنعتی می تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود.
روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه مورد پژوهشی از نوع پژوهش کیفی بود که به منظور شناسایی و ارزیابی  خطای انسانی کلیه مشاغل معدن مربوطه در سال 1394 انجام شد. در بخش اول این پژوهش،آنالیز وظایف شغلی با استفاده از تکنیک تجزیه تحلیل وظایف شغلی سلسله مراتبی (H.T.A) انجام گرفت. در بخش دوم، با استفاده از توانایی­های تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA)، رویدادهایی که در صورت بروز خطای انسانی به وجود می آمدند، شناسایی شد.
یافته ها: با انجام تکنیکHTA  مشخص شد عملیات معدن کاری از 9 وظیفه اصلی تشکیل شده است، که انفجار در معدن، به عنوان سناریو اصلی تحت آنالیز قرار گرفت. مقدار احتمال خطا برای هر یک از رویدادهای پایه با توجه به دستورالعمل تکنیک ATHEANA، مقدار 0/001 در نظر گرفته شد. با توجه به این که تعداد 13 رویداد پایه وجود دارد و احتمال بروز هرکدام 0/001 پیش بینی شده است، در نهایت مقدار احتمال خطای انسانی در عملیات معدن کاری مقدار 0/013 محاسبه گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انفجار در معدن دارای 5 زیر وظیفه است که ایجاد جرقه در اثر فتیله سیگار و گیر کردن دست در دستگاه هنگام نصب سرمته و نامناسب بودن سایز و جنس به ترتیب با احتمالات نقص 0/004 و 0/003 بیشترین احتمال خطا را دارا می باشند. بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئولان به منظور حفظ سلامت این قشر از جامعه در جهت کاهش ریسک این خطاها اقدامات لازم را لحاظ نمایند.

هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، داوود اسکندری، محمد رنجبر گل محمدی، ایرج محمدفام،
دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1397 )
چکیده

مقدمه: عملیات اضطراری فراساحل از جمله عملیاتی هستند که دارای پتانسیل خطر بالایی در بروز حوادث هستند. با توجه به نقش عمده عوامل انسانی در این عملیات، ارزیابی خطاهای انسانی در این بخش ضروری می باشد. در این پژوهش به ارزیابی سطوح خطای انسانی در شرایط تخلیه اضطراری با استفاد از روش HEPI پرداخته شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه در سکوهای 17 و 18 آلفا منطقه پارس جنوبی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسشنامه رتبه بندی شده تجمع برای شاخص HEPI، بر مبنای فاکتورهای رویداد، استرس، پیچیدگی، شرایط جوی، آموزش و تجربه افراد جهت گردآوری داده‌ها تکمیل گردیده است.
یافته ها: نتایج نشان که ریسک فعالیت های برگرداندن فرایند به حالت ایمن، فعالیت ایمن سازی محیط، حرکت درامتداد راه خروج، گزینش مسیر خروج و ثبت اسامی در TSR غیر قابل قبول می باشد. با انجام اقدامات اصلاحی از قبیل آموزش، تعمیرات، استفاده از تابلوها ایمنی، تهیه و ارائه طرح واکنش در شرایط اضطراری و آموزش آن به پرسنل، فعالیت های مذکور در محدوده قابل قبول قرار گرفتند. 
نتیجه گیری: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه برگزاری مانورهای بیشتر با توجه به بازخوردهای آن ها می تواند در کاهش ریسک واکنش در تخلیه اضطراری موثر باشد. همچنین ابزاری مانند HEPI می تواند درک بهتری برای مفهوم خطاهای انسانی را به عمل آورد.

ایرج محمدفام، فرشاد عبداللهی، صفورا کریمی،
دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1397 )
چکیده

مقدمه: با وجود تلاشهای مداوم برای کاهش ریسک در سیستم های مختلف، هنوز حوادث رخ می دهند. از نظر ایمنی آزمایشگاه ها بدلیل وجود مواد شیمیایی متنوع، تجهیزات الکتریکی، تعدد و تکرر دانشجویان و اساتید و کارکنانی که از امکانات آن استفاده می کنند و همچنین ارزش مادی بالای برخی تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل لازم است که خطرات موجود در آنها با استفاده از روش های مناسب شناسایی، ارزیابی و کنترل گردند.
روش کار: در این مطالعه برای شناسایی و ارزیابی خطرات از روش ارزیابی و طبقه بندی خطرات در آزمایشگاه ها )ACHiL( استفاده شده است. روش ACHiL بر مبنای یک ساختار است که 28 خطر در آن  دسته بندی شده و هرکدام از آنها حدود مجاز مختص به خود را داشته و در سه سطح قرار می گیرند.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که عوامل شیمایی به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بروز خطر در آزمایشگاه های مورد مطالعه شناخته شد. همچنین عوامل محیطی به عنوان دومین عامل مؤثر در بروز حوادث شناسایی گردید. عوامل بیولوژیکی و سپس عوامل فیزیکی کمترین نقش در بروز حوادث آزمایشگاه های مورد مطالعه را دارا بودند. همچنین سطح بندی خطرات و جانمایی آن ها با توجه به شدت مربوط به هر کدام حاصل گردید.
نتیجه گیری: پلتفرم ACHiL یک ابزار ساده اما بسیار کارآمد و مؤثر برای کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی است که به آنها اجازه می دهد به دیدگاهی کامل و عمیق از خطرات موجود در آزمایشگاه و همچنین نمونه کارهای خطرناک دست یابند تا اقدامات ایمنی مناسب در نظر گرفته شود.

فخرالدین قاسمی، ایرج محمدفام، لیلی تاپاک، مریم اسدی،
دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: ارگونومی مشارکتی به مفهوم مشارکت فعال تمام اجزای یک سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومی در جهت ارتقای شرایط محیط کار و ایمنی نیروی انسانی شاغل در سازمان می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای ارگونومی مشارکتی و آموزشی بر عملکرد ایمنی پرستاران انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه مداخله‌ای حاضر طی یک ماه در ارتباط با 90 نفر از پرستاران بخش‌های درمانی در یکی از بیمارستان‌های بهداشت و درمان صنعت نفت خوزستان به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. افراد مورد مطالعه در سه گروه ارگونومی مشارکتی، آموزش و کنترل قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته عملکرد ایمنی (حیطه مشارکت ایمنی و پیروی از قوانین ایمنی) استفاده گردید. در ادامه، داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس و t زوجی توسط نرم‌افزار SPSS 16 آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: نمره عملکرد ایمنی پرستاران در دو حیطه مذکور در گروه‌های ارگونومی مشارکتی، آموزش و کنترل، قبل از مداخله اختلاف معناداری را نشان نداد (05/0<P)؛ اما پس از مداخله، اختلاف معناداری مشاهده گردید (001/0P<). شایان ذکر است که گروه ارگونومی مشارکتی در حیطه مشارکت ایمنی با گروه کنترل و در حیطه رعایت قوانین ایمنی با گروه‌های آموزش و کنترل اختلاف معناداری داشت (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که نقش مشارکت در بهبود عملکرد ایمنی، پررنگ‌تر از آموزش بوده است. بر مبنای یافته‌ها در گروه ارگونومی مشارکتی، نمره عملکرد ایمنی افراد پس از مداخله بهبود بیشتری یافته بود. اجرای ارگونومی مشارکتی با همکاری مدیران ارشد سازمان می‌تواند گامی مؤثر در راستای دستیابی به تأمین اهداف ارگونومی و اصول کاربردی آن باشد.
کامران غلامی زاده، امید کلات پور، ایرج محمدفام،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

مقدمه: رایج‌ترین شـیوه حمل‌ونقل مـواد خطرناک در بسیاری از کشورها ازجمله ایـران، حمل‌ونقل جاده‌ای است. این امر باعث افزایش خطر مواجهه افراد با این مواد می‌شود. ازاین‌رو ارزیابی پیامدهای مواجهه می‌تواند در مدیریت حمل‌ونقل این مواد کمک زیادی کند. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر ارزیابی پیامد بهداشتی ناشی از حوادث در حمل‌ونقل جاده‌ای مواد شیمیایی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه یک سیستم استنتاج فازی طراحی و پیاده‌سازی شد. این سیستم دارای 3 پارامتر ورودی تحت عنوان "غلظت مواد شیمیایی رهاشده "، "میزان آسیب‌پذیری جامعه در معرض " و " خصوصیت سم‌شناسی ماده رهاشده " است. خروجی این سیستم میزان ضریب شدت مواجهه را بیان می‌کند. این ضریب بیانگر شدت آسیب غیرقابل‌جبران به افراد در مواجهه با مواد شیمیایی هست.
یافته‌ها: در اثر رهایش گاز کلر در منطقه موردنظر شعاع‌های تحت تأثیر به دو ناحیه با خطر کم (تا فاصله 187 متر) و بدون خطر (بیش‌تر از فاصله 187 متر) تقسیم شدند. شدیدترین مواجهات در گروه حساس جامعه (کودکان و سالخوردگان و افراد دارای مشکلات زمینه‌ای در گروه شماره 4)(با ضریب شدت 0/92) و نوجوانان و میان‌سالان در گروه شماره 3 (با ضریب شدت 0/776) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که گروه شماره 4 به‌عنوان حساس‌ترین گروه در معرض رهایش، در تعیین حریم ایمن در حمل‌ونقل جاده‌ای مواد شیمیایی، به‌عنوان مرجع در نظر گرفته شود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از رویکرد فازی به‌منظور ارزیابی پیامدهای بهداشتی حمل‌ونقل مواد شیمیایی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد
کلیدواژه‌ها: ریسک بهداشتی، سیستم استنتاج فازی، مواد شیمیایی، حمل‌ونقل جاده‌ای
 

مصطفی میرزایی علی آبادی، رضا اسمعیلی، ایرج محمدفام، مریم اشرفی،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

مقدمه: عملیات بازرسی خطوط لوله (PIG) که عملیات پیگرانی نامیده می شود، یک روش نظارت آنلاین  برای حفظ ساختار و عملکرد خط لوله در شرایط سالم و ایمن است. این عملیات نیاز به تعاملات انسان و ماشین بالا دارد. بنابراین، نسبت به خطاهای انسانی حساس بوده که می تواند منجر به عواقب فاجعه باری از جمله مرگ افراد شود.
روش کار: این مطالعه توصیفی به منظور برآورد احتمال خطای انسانی در  عملیات پیگرانی در یک شرکت انتقال گاز در ایران انجام شده است. در ابتدا، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظیفه (HTA) از طریق پیاده روی و مشاهده  وظایف  عملیات پیگرانی و انجام مصاحبه با اوپراتورهای شاغل در ایت عملیات انجام شد. سپس، برای ارزیابی احتمال خطای انسانی، روش واکاوی ریسک خطاهای انسانی (SPAR-H) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: تکنیک SPAR-H در عملیات پیگرانی مذکور پیاده سازی شد. میانگین احتمال بروز خطای انسانی مقدار 0/218  محاسبه شد. مقدار میانگین احتمال بروز خطای انسانی در زیر وظیفه "باز کردن شیر بای پس به منظور کاهش فشار" به عنوان زیر وظیفه با حداکثر احتمال خطای انسانی (0/841) شناخته شد.
نتیجه‌گیری: تکنیک SPAR-H یک ابزار مفید و کاربردی برای متخصصین جهت محاسبه احتمال بروز خطای انسانی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه حاضر برخی از اقدامات پیشگیرانه به منظور  کاهش احتمال بروز خطای انسانی پیشنهاد گردید که عبارتند از: استفاده از دستورالعملهای واضح تر و روشن تر برای انجام عملیات، اتوماسیون سازی فرایندهای  ارسال و دریافت توپک پیگرانی و غیره.

محمد رضا سرواحمدی فر، ایرج محمدفام، علی اکبر فضائلی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

مقدمه: در توسعه پایدار، انسان ‌محور توسعه بوده و سزاوار تأمین بهداشت و ایمنی می‌باشد. رشد شتابان صنعتی شدن در کنار توجه ناکافی به اصول ایمنی، باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلی در کشورهای درحال‌توسعه شده است. مطالعه حاضر با هدف برآورد سال‌های ازدست‌رفته عمر به علت حوادث ناشی از کار کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انجام گرفت. 
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی آمار حوادث ناشی از کار سازمان تأمین اجتماعی کشور با استفاده از شاخص دالی اجرا گردید. جهت برآورد بار ناتوانی از درصدهای ازکارافتادگی استفاده شد. تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی و مجموع سال‌های ازدست‌رفته (دالی) با لحاظ ارزش‌های اجتماعی با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تعداد سال‌های ازدست‌رفته (دالی) به علت حوادث ناشی از کار، ۱۸۱۹۰۰ سال می‌باشد که 15/8 درصد سهم تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و 84/2 درصد سهم سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی می‌باشد. بیشترین سال‌های ازدست‌رفته به‌واسطه حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت‌های ساختمانی با ۳۹۸۶۰ سال (21/9درصد) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نظارت ناکافی بر فعالیت‌های ساختمانی و لزوم آموزش‌های بدو استخدام در کارگران و پیمانکاران ساختمانی را گوشزد می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: شاخص دالی، حوادث شغلی، سازمان تأمین اجتماعی، سال‌های ازدست‌رفته، مرگ، ناتوانی


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :