乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای محمد فام

فاطمه خسروی راد، اسماعیل زارعی، ایرج محمد فام، اسماعیل شجاع،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: 乐动体育开户جهت کنترل و پیشگیری از حوادث توجه به علل ریشه‌ای وقوع حوادث بسیار حائز اهمیت است. ریسک ایمنی واحدی فرآیندی واقع شده در کلان شهر‌ها بایستی همواره تحت کنترل و مطابق با معیارهای پذیرش ریسک جامعه باشد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقص‌های عملکردی و تحلیل علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی ناشی از انتشار گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار شهری انجام گرفت.

  روش­ بررسی: نخست با بکارگیری همزمان دو روش آنالیز خطرات عملکردی ( FuHA ) و حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن ( FMEA ) شناسایی محل‌های وقوع شکست به همراه آنالیز کیفی ریسک آن‌ها انجام گرفت. جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل علل وقوع حادثه از روش آنالیز پاپیونی) Tie (Bow استفاده گردید.

  یافته‌ها: احتمال وقوع رویداد اصلی مورد نظر (نشت گاز سنسینگ) ، برابر71/0و نرخ وقوع آن 24/1 در سال است. رفتارهای ناایمن (36/0= FP و 446/0= ) بیش‌ترین و علل مکانیکی (133/0= FP و 142/0= ) کمترین سهم در وقوع رویداد اصلی داشتند. در بین پیامدهای نهایی شناسایی شده، انفجار ابر بخار ( VCE ) دارای بیش‌ترین احتمال وقوع (216/0= FP ) و نرخ وقوع(243/0= ) بود.

نتیجه­گیری: پیشگیری از وقوع علل ریشه‌ای و توجه به علل انسانی سهم قابل‌توجهی در کنترل حوادث واحدهای فرآیندی دارد. در روش ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه، در صورتی‌که نقش موانع در برابر وقوع علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی در نظر گرفته شود، می‌تواند یک روش مناسب برای شناسایی علل ریشه­ای و کنترل مخاطرات فرآیندی ‌باشد .


مصطفی میرزایی علی آبادی، ایرج محمد فام، صفورا کریمی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف 乐动体育开户: خطاهای انسانی نقش قابل ملاحظه‌ای را در بروز حوادث صنعتی دارند. یکی از عملیات های مهم مستعد خطای انسانی در معادن، عملیات آتش باری می باشد. به همین منظور هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای انسانی درعملیات آتش باری یک معدن سنگ آهن می باشد.

  روش بررسی : مطالعه ی حاضر، مطالعه مورد پژوهی از نوع پژوهش کیفی می باشد که به منظور شناسایی و ارزیابی خطای انسانی شغل آتش باری در یک معدن انجام شد. با مشاهده مستقیم فعالیت ها و اسناد، زیروظایفی انتخاب و با روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی، وظایف شغلی تحلیل شدند و نتایج در قالب چارت های وظایف شغلی ارایه گردید. انواع خطاهای انسانی ممکن در مراحل کاری وظایف، شناسایی شده و با روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی SHERPA بررسی شدند. در پایان راهکار های کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطا ها ارائه شد.

  یافته ها : نتایج نشان داد از مجموع 42 خطای مورد شناسایی، 11/0 ریسک غیر قابل قبول، 42/0 نامطلوب، 4/0 قابل قبول ولی نیازمند تجدید نظر و 04/0 قابل قبول و بدون نیاز به تجدید نظر پیش بینی شده اند . علاوه براین خطاها شامل 55 درصد خطای عملی، 14 درصد خطای بازیابی، 21 درصد خطای چک کردن، 6 درصد خطای گزینش و 6/1 درصد خطای ارتباطی می باشد.

  نتیجه گیری 乐动体育开户: بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها از نوع ارتباطی بود. برای کاهش وقوع هر خطای شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آن ها، اقدامات کنترلی مناسب در قالب طراحی فهرست بازبینی، نظارت، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب، آموزش و تصویب قوانین و دستورالعمل ها مفید و موثر می باشد.


محمد حاجی اکبری، ایرج محمد فام، محمد عمید، مصطفی میرزایی علی آبادی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: خطای انسانی یکی از دلایل اصلی بروز حوادث می‌باشد. با توجه به غیرقابل‌اعتماد بودن عنصر انسانی در سیستم های ایمنی و همچنین ماهیت بحرانی عملیات مین زدایی، مطالعه حاضر باهدف شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در عملیات مین زدایی صورت گرفت.

روش بررسی: این پژوهش در میان کارکنان مین زدایی یکی از کارگاه­های مین زدایی در مناطق جنگی غرب کشور انجام گرفت. پس از آشنایی با روش­ها و ابزارهای عملیات پاک‌سازی میادین مین و همچنین دستورالعمل­های مرتبط با آن، وظایف شغلی مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی شغل تحلیل گردید. برای شناسایی و ارزیابی از تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA) استفاده شد.

یافته ها: عملیات مین زدایی از چهار وظیفه اصلی شناسایی عمومی، شناسایی فنی، کندو کاو و خنثی‌سازی تشکیل شده است. چهار دلیل اصلی حوادث در این عملیات، عبور از روی مین، جا ماندن مین، خطا در خنثی‌سازی و انفجار محیطی برای انفجار مین شناسایی شد. احتمال کل خطای انسانی در عملیات پاک‌سازی معادل 010/0 محاسبه گردید.

نتیجه گیری: مهم‌ترین عوامل ایجادکننده خطای انسانی در عملیات مین زدایی شامل تجهیزات حفاظت فردی نامتناسب، ویژگی‌های شخصیتی افراد و همچنین زمان در دسترس ناکافی اشاره کرد. به منظور کاهش احتمال خطای انسانی عملیات مین زدایی، می­بایست به کاهش عوامل ذکرشده پرداخته شود. 


مصطفی میرزائی علی آبادی، ایرج محمد فام، امید کلات پور، یوسف بابایی مسدرقی،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: در مخازن ذخیره سازی LPG مقدار زیادی گازهای قابل اشتعال تحت فشار نگهداری می­شود. رهایش محتویات این مخازن می­تواند به پیامدهایی  مانند BLEVE و انفجارهای آتشین منجر شود. بنابراین، شناسایی علل و پیامدها و سناریوهای حوادث و تعیین احتمال رخداد آنها با استفاده از روش پاپیونی (Bowtie) که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و آنالیز درخت رویداد حاصل می­شود امری ضروری بوده و هدف این مطالعه می­باشد.

روش بررسی: در این مطالعه که در سال 1395 انجام شده است خطرات موجود در مخازن LPG پالایشگاه تهران با روش FTA شناسایی و پیامدهای بعد از رویداد اصلی با استفاده از ETA پیش­بینی شده و احتمالات هرکدام محاسبه و با استفاده از دیاگرام Bowtie乐动体育开户 مسیر حادثه از فاز علل تا فاز پیامدها ترسیم و بررسی گردید.

یافته ها: در مجموع 21رویداد و 11برش حداقل همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و 9 پیامد و سناریو بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات هریک در سمت راست دیاگرام Bowtie مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی(رهایش  LPG از مخزن کروی) 3.45×10-2乐动体育开户 محاسبه شد.

نتیجه ­گیری: همه عوامل دخیل در رخداد حوادث و پیامد­ها بصورت تصویری در دیاگرام نمایش داده می­شود. با توجه به دادهای بدست آمده، بدلیل احتمال بالای پیامد نیاز به تعبیه سیستم های fire stopمی­ باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :