乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای گلبابایی

آرزو اسماعیل زاده، فریده گلبابایی، سودابه زارع،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: 乐动体育开户هودهای آزمایشگاهی اولین وسیله ایمنی جهت حفاظت کارکنان آزمایشگاه در برابر این مواد شیمیایی خطرناک هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفی عملکرد هودهای آزمایشگاهی صنایع پتروشیمی انجام گردید تا بتوان بر اساس آزمون های انجام شده از وضعیت عملکرد تهویه موضعی آگاه شده و اصلاحات مورد نیاز را انجام داد .

  روش بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد هودهای آزمایشگاهی، آزمون کیفی اندازه گیری سرعت دهانه برای 22 عدد هود موجود در آزمایشگاه های محل بررسی انجام گردید. ابتدا اطلاعات مربوط به ویژگی های ساختاری شامل وضعیت بافل، ایر­فویل و مساحت فضای باز دهانه هود و ویژگی های موقعیتی نسبت به منابع ایجاد جریان هوا شامل دریچه های سیستم تهویه عمومی، درب ها و پنجره های آزمایشگاه گرد­آوری گردید .

  یافته‌ها: : 乐动体育开户میانگین سرعت دهانه هر یک از هودها در مقایسه با حداقل مقدار قابل قبول 80 فوت در دقیقه نشان داد که تنها 09/9% از هودها سرعت دهانه قابل قبول را تامین می­کردند. بین مقدار عددی سرعت دهانه و ویژگیهای ساختاری و موقعیتی هودها نیز رایطه معنی دار بدست آمد (Pvalue<0/05) .

  نتیجه­گیری: 乐动体育开户بر اساس نتایج بدست آمده، باید نقایص ساختاری هودها را برطرف نموده و محل استقرار آنها در آزمایشگاه نسبت به منایع جریان هوا نیز به نحوی تغییر داده شود که این منابع جریان باعث آشفتگی سرعت دهانه هودها نشوند. به طوری که مقدار سرعت دهانه و در نهایت عملکرد حفاظتی هود­ها تامین و حفظ گردد .


علیرضا کوهپایی، سیدجمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: جاذب های بیولوژیک در شرایط محیطی نامطلوب از کارآیی مطلوبی برخوردار نیستند. برای غلبه بر این مشکل کاربرد فناوری پلیمرهای قالب ملکولی (MIPs)، پیشنهاد شده است. در این مطالعه با هدف جذب اختصاصی علف­کشهای کم مقدار تریازینی، پلیمر قالب ملکولی سنتز و بهینه­سازی شده و به عنوان یک فاز استخراجی جامد نوین (MISPE) استفاده شده است.

روش بررسی: در این مطالعه ، پلیمرهای آترازین و آمترین با روش چیدمان طراحی ترکیبی مرکزی، سنتز و به همراه نمونه های شاهد از نظر مقدار منومر عاملی، ملکول الگو، اتصال دهنده جانبی، آغازگر، حلال و دمای پلیمریزاسیون مورد تحلیل قرار گرفت. سپس کارتریج مناسب انتخاب و استخراج فاز  جامد بر اساس مقدار جاذب، غلظت نمونه، حجم نمونه، سرعت جریان نمونه و pH نمونه، با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ بهینه­سازی شد. در نهایت فاکتور تغلیظ و تکرارپذیری مصرف کارتریج نیز مورد آزمون قرار گرفت.

یافته­ها: بر اساس نتایج، برای آمترین و آترازین به ترتیب دما، 86/40 درجه سانتیگراد، حلال 41/6 و 03/5 میلی­لیتر، اتصال دهنده جانبی 070/27 و 32/21، آغازگر03/2 و 27/2 میلی مول، منومر 41/5 و 73/4 میلی مول، ملکول الگو 204/1 و 811/0 میلی مول حاصل آمد. نتایج بهینه­سازی فاز جامد آمترین و آترازین نیز نشان داد که امکان بازیافت بالای 90 درصد برای نمونه های آب آشامیدنی و ادرار وجود دارد.

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که روش طراحی ترکیبی مرکزی، می تواند به عنوان یک ابزار عمومی برای سنتز و بهینه سازی پلیمر و پروتکل استخراج فاز جامد قالب ملکولی به کار برده شود. پلیمرها هم با توجه به عملکرد عالی خود می­توانند نقش مهمی در پایش محیط کار بر عهده گیرند. 


آرش قاسمی، فریده عتابی، فریده گلبابایی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: حوادث شغلی ممکن است در هر نوع فعالیتی رخ دهند. یکی از فازهای کاری با ریسک بالای بروز حوادث شغلی، انجام فعالیت­های غیر روزمره نظیر عملیات تعمیر و نگهداری است. علیرغم وجود سیستم­های صدور پروانه کار یا مجوز کار جهت کنترل خطرات فعالیت‌های غیر روزمره، آمار بالای حوادث در زمان این فعالیت نشان‌دهنده عدم کفایت این سیستم­ها است. بخش اصلی ناکارآمدی سیستم­乐动体育开户های پروانه کار به خطاهای انسانی بازمی‌گردد. بنابراین لازم است خطاهای محتمل در فرایند صدور پروانه کار به خوبی شناسایی و کنترل شوند.

روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش SHERPA خطاهای احتمالی چهار نوع پروانه کار شناسایی شدند. سپس تیمی متشکل از کارشناسان 25500 پروانه کار صادرشده در یک بازه زمانی حدوداً یک ساله در یک صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده و بیش‌ترین تعداد خطاها و نوع آن‌ها شناسایی شدند.

یافته ها: پروانه کارهای حفاری و ورود به محیط‌های محصور دارای بیش‌ترین خطا بودند. پروانه کارهای حفاری به تنهایی 5/28 درصد همه خطاها را به خود اختصاص دادند. پر تکرارترین خطاها هم از نوع عملکردی یا اجرا بودند. برای هر چهار نوع پروانه کار، حدود 40 درصد خطاها از نوع خطاهای اجرایی بودند.

نتیجه گیری乐动体育开户: یافته‌های ای مطالعه می­تواند نشان‌دهنده ضعف در آموزش عملی سیستم صدور پروانه کار باشد. برای کاهش خطاهای احتمالی در عملیات صدور پروانه کار می­توان از روش‌های شناسایی خطاهای انسانی استفاده کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :