乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


22 نتیجه برای گلمحمدی

رستم گلمحمدی، مسعود شفیعی مطلق، مهدی جمشیدی راستانی، نسیم سلیمی، زهرا ولی زاده،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: روشنایی مطلوب یکی از مهم‌ترین عوامل بهینه‌سازی شرایط فیزیکی اماکن مختلف به‌ویژه محیط‌های کاری و عمومی نظیر بیمارستان‌ها است. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی، موضعی و محوطه‌ای بیمارستان‌های شهر همدان صورت گرفت .

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال 1385 انجام شد، روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در هفت بیمارستان شهر همدان موردبررسی قرار گرفت. شدت روشنایی بیمارستان‌ها در ساعات اولیه شب، مطابق روش پیشنهادی IESNA توسط دستگاه لوکس متر مدل Lutron-Lx102 اندازه‌گیری شد. پارامترهای مؤثر در کیفیت روشنایی نظیر رنگ دهی چراغ‌ها، تناسب فنی طراحی و یکدستی روشنایی بررسی گردید. نتایج مطالعه توسط نرم‌افزار SPSS 13 تجزیه‌وتحلیل شد .

  یافته‌ها: نتایج نشان داد متوسط شدت روشنایی عمومی داخل بناها Lx (46/97) ± 90/44 بود که از میزان توصیه‌شده کشوری کمتر بود. بیشترین و کمترین شدت روشنایی عمومی داخلی در بخش‌های مختلف بیمارستان به ترتیب در ایستگاه پرستاری و آزمایشگاه‌ها بود. متوسط شدت روشنایی محوطه‌ای Lx (2/53) ± 92/47 و متوسط شدت روشنایی موضعی Lx (60/2) ± 131/5 بود که از میزان توصیه‌شده کمتر بودند. بیشترین شدت روشنایی موضعی در آزمایشگاه‌ها و کمترین آن در اتاق بستری، معاینه و تزریقات بود. 6/90% سامانه‌های روشنایی عمومی داخلی، 3/83% سامانه‌های روشنایی محوطه‌ای و 100% سامانه‌های روشنایی موضعی بیمارستان‌ها طراحی قابل قبولی نداشتند .

  نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه متوسط شدت روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در بیمارستان‌های شهر همدان کمتر از حد توصیه شده است و برای تأمین روشنایی مطلوب در بیمارستان‌ها بر لزوم اجرای اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد و اصلاح سامانه‌های روشنایی تأکید می‌شود.


رستم گلمحمدی، ایرج محمدفام، مسعود شفیعی مطلق، ابراهیم درویشی، اکرم مرتضایی، فائزه عزیزیان،
دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌ها به دلیل دارا بودن انواع گوناگونی از مواد و تجهیزات دارای ریسک بالایی به لحاظ حریق می‌باشند. هدف مطالعه حاضر ارائه طرح بهبود ایمنی حریق در آزمایشگاه ‎ های یک واحد آموزش دانشگاهی مبتنی بر طراحی سامانه کشف، اعلام و اطفاء حریق خودکار بوده است.

  روش بررسی: در مطالعه توصیفی- تحلیلی کاربردی حاضر ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی ریسک ارتش ایالات‌متحده آمریکا ( MIL-STD-882 ) صورت گرفت. برای کلیه آزمایشگاه‌ها سامانه کشف و اعلام حریق طراحی گردید و سپس یک سامانه اطفاء حریق ثابت خودکار طراحی گردید.

  یافته‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه آزمایشگاه‌های شیمی آب و فاضلاب (25/81) و عوامل فیزیکی (5/62) به ترتیب بیشترین و کمترین درصد ریسک حریق را دارا بودند. بر طبق محاسبات و با در نظر گرفتن عوامل فنی، سامانه کشف مبتنی بر کاشف‌های دودی فتوالکتریک و حرارتی نرخ افزایشی و سامانه خاموش‌کننده بر مبنای CO2 در این مکان‌ها طراحی گردید.

  نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن ریسک‌ حریق در آزمایشگاه‌ها و ویژگی‌های خاص این واحدها بهترین راهکار کنترلی حفاظت در برابر حریق طراحی و به‌کارگیری سامانه کشف، اعلام و اطفا، حریق خودکار بود که مناسب‌ترین روش اطفاء حریق برای چنین مکان‌هایی سامانه مبتنی بر ماده خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن ( CO2 ) است.


زینب بارونی زاده، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، شاهین کسرایی، جواد فردمال،
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

زمینه وهدف: 乐动体育开户شیوع بالای دردهای اسکلتی عضلانی در دندان‌پزشکان، اهمیت بررسی شرایط کار در این حرفه را، به منظور کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی نشان می‏دهد. هدف از این مطالعه تعیین فشار وضعیتی وارده به اندام‏های فوقانی با استفاده از روش ماکرو پوسچرال LUBA و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی است.

روش­ بررسی: این مطالعه بر روی 30 نفر دستیار تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی همدان انجام گرفت. به منظور تعیین شاخص فشار وضعیتی از روش LUBA و برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی توسط SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. 

 یافته‌ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن (3/63%)، کمر (3/43%)، پشت (30%)، زانو (20%)، شانه (3/13%)، مچ (10%)، پاها (10%)، آرنج (7/6%) و ران (0%) بود. حداکثر شاخص فشار وضعیتی زنان 23 بود که نسبت به مردان با شاخص فشار وضعیتی 21، مقدار بیشتری است. 50% دندان‌پزشکان در گروه 3، 33% دندان‌پزشکان در گروه 4 و 7/16% در گروه 2 از سطح اقدامات اصلاحی بودند. بین متغیرهای دموگرافیک و وجود اختلالات اسکلتی عضلانی، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت، همچنین بین شاخص فشار وضعیتی و وجود درد در اندام فوقانی نیز ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (0/05 value ).

نتیجه ­گیری: یافته ‏های این مطالعه، مقادیر بالای شاخص فشار وضعیتی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان‌پزشکان دانشگاه علوم پزشکی همدان را نشان داد. شاخص فشار وضعیتی زیاد، بیانگر سطح بالای ریسک خطر است که نیاز به اجرای مداخله و اقدامات اصلاحی فوری است


رستم گلمحمدی، مهتاب عزیزی، محسن علی‌آبادی، نجمه خلیلی،
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: شدت روشنایی کافی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ مناسب و محدود کردن تابش‏های خیره‌کننده منابع روشنایی، به منظور تأمین روشنایی مطلوب ازجمله نیازهای شاغلین است که در طراحی سامانه روشنایی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های اپتیکی لامپ‏ های فلورسنت فشرده متداول است.

 روش­ بررسی: در این مطالعه 48 شعله لامپ فلورسنت فشرده موجود در بازار مصرف انتخاب و شدت روشنایی؛ درخشندگی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ آن‌ها با استفاده از دستگاه‏های کالیبره شده اندازه ‏گیری گردید. شدت روشنایی عملیاتی هر لامپ با استفاده از لوکس‏ متر مدل
INS-DX-200 و میزان درخشندگی آن‌ها با استفاده از دستگاه فتومتر Hagner- S2 اندازه‏ گیری گردید. سنجش کیفیت رنگ لامپ‏ها با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر مدل Light Spex-3 - Gretag Macbet h صورت گرفت.

 یافته‌ها: نتایج نشان داد مقدار شاخص تجلی رنگ لامپ‌های مورد مطالعه 06/06 ± 83/67٪ و دمای رنگ همبسته K ° 4212 ± 1668 است. نتایج آزمون آماری نشان داد که شدت روشنایی و درخشندگی همسان سازی شده در لامپ‏ هایی با رنگ نور مهتابی و آفتابی اختلاف معناداری نداشته‌اند (0/05> Pvalue). میزان شدت روشنایی لامپ‏ های تولید سازنده‌های داخل و خارج اختلاف معنی‌داری داشته ‏اند (0/01 >Pvalue乐动体育开户). شدت روشنایی در لامپ‏های تولید داخل بیشتر از نوع تولید خارج بوده است.

نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به محدوده وسیع تغییرات کیفیت لامپ‏های موجود در بازار، پیشنهاد می‏گردد از لامپ‏های دارای سازنده معتبر استفاده شود. ازآنجایی‌که میانگین شدت روشنایی لامپ‏های مورد بررسی حدود Lx/10W 54 در فاصله یک متری و Lx/10W 22 در فاصله 2 متری بوده است، باید ملاحظات لازم در استفاده از آن‌ها برای تأمین روشنایی عمومی و موضعی در نظر گرفته شود.

مجید معتمدزاده، معصومه توکلی، رستم گلمحمدی، عباس مقیم بیگی،
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

زمینه وهدف: 乐动体育开户ارزیابی ریسک فاکتورهای فیزیکی مرتبط با اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش‏های مختلفی از جمله روش‏های مشاهده‏ای انجام می‏گیرد . اعتبارسنجی این روش‏ها در محیط‏های کاری حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه نیز بررسی پایایی چک لیست واشنگتن به عنوان یک ابزار مشاهده‏ای است.

روش­ بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 50 کارگر شاغل در سه وظیفه شغلی در یک صنعت تولید تشک مورد بررسی قرار گرفت. چک لیست ارگونومی ایالت واشنگتن توسط گروه اول (افراد غیرمتخصص) و گروه دوم (متخصصین ارگونومی) برای وظایف شغلی تکمیل گردید. پس از ارزیابی، میزان توافق مشاهده‌کنندگان با ضریب کاپا در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 乐动体育开户گروه اول مشاهده‌کنندگان در مورد ریسک فاکتور اعمال نیرو به دست مربوط به چک لیست مشاغل منطقه احتیاط و پوسچر نامناسب مربوط به چک لیست مشاغل منطقه خطر توافق نظر نداشتند که ضریب کاپا به ترتیب 0/349، 0/360 و 0/847 بدست آمد. در گروه دوم مشاهده‌کنندگان نیز درباره ریسک فاکتور پوسچر نامناسب و اعمال نیرو به دست، ضریب کاپا به ترتیب 0/847 و 0/719 محاسبه شد.

نتیجه­ گیری: 乐动体育开户یافته ‏های این مطالعه نشان داد پایایی این روش از طریق ضریب کاپای محاسبه شده بین ارزیاب‏ها در گروه اول ضعیف تا خوب، و در گروه دوم خوب تا عالی بوده است و با توجه به مقایسه دو گروه احتمال خطا وجود دارد که از علل آن می‏توان غیراختصاصی بودن این ابزار و عدم مهارت لازم مشاهده‌کنندگان را دانست.


رستم گلمحمدی، حمیرا علی زاده، مجید معتمدزاده، علیرضا سلطانیان،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: 乐动体育开户تأمین روشنایی مطلوب در محیط کار علاوه بر حفظ سلامت بینایی شاغلین در تأمین ایمنی و ارگونومی بصری نقش داشته و افزایش کارایی و کیفیت محصول را به دنبال دارد. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی و موضعی کارگاه‌های قالیبافی شهرستان بیجار صورت گرفت.

 روش­ بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، 101کارگاه قالی‌بافی در شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفت. شدت روشنایی عمومی در کارگاه‌ها بر اساس الگوها و محاسبات توصیه شده انجمن مهندسین روشنایی IES با استفاده از نورسنج Hagner EC1 در ارتفاع 76 سانتی متر از سطح زمین اندازه‌گیری شد. شدت روشنایی موضعی در سطح افق و در سطح قائم بافت اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت .

 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد شدت روشنایی کل کارگاه‌های مورد بررسی (9/458) ± 5/484 لوکس و شدت روشنایی مصنوعی (9/49) ± 0/80 لوکس است. متوسط شدت روشنایی کل، طبیعی، مصنوعی به ترتیب در 6/39 درصد، 4/57 درصد و 100 درصد از کارگاه‌ها کمتر از حد معیار 300 لوکس بود. متوسط کمینه شدت روشنایی موضعی در سطح بافت در تمام کارگاه‌ها نیز کمتر از 500 لوکس بوده است .

 نتیجه­گیری: حدود 60 ٪ از کارگاه‌ها در ساعات میانی روز دارای متوسط شدت روشنایی عمومی کل مطابق با حد توصیه می باشند. لیکن شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی کارگاه‌ها به دلیل ناکافی بودن منابع روشنایی نامناسب است. بنابراین ضروری است با اصلاح نواقص سامانه روشنایی مصنوعی در این کارگاه‌ها شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی بهبود یابد .


تریفه نظامی، رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، علیرضا سلطانیان،
دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: صدا یکی از عوامل زیان آور محیط‌های کاری می‌باشد که علاوه بر مشکلات جسمانی اثرات سوء فراوانی بر سلامت روان افراد را به دنبال دارد. دفاتر باز اداری از جمله بانک‌ها تحت تأثیر منابع آلودگی صدا قرار دارند که می‌تواند از جنبه بهداشتی و آسایشی بر کارمندان تأثیر منفی داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی منابع آلودگی صدا در بانک‌ها و تعیین شاخص های آسایش صوتی در بین کارکنان آن‌ها بود.

 روش بررسی: تراز فشار صوت در شبکه فرکانسی A در بانک‌های مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده PNC) ) و تراز تداخل با مکالمه (SIL) محاسبه در بانک ها تعیین گردید. برای بررسی میزان شیوع آزار صوتی، تحریکات ناشی از آن و بیان وضعیت وضوح گفتار پرسشنامه استاندارد شده‌ای با ضریب پایایی 88/. در بین 175 نفر از کارمندان توزیع و تکمیل گردید.

 یافته‌ها: میانگین تراز فشار صوت در داخل بانک ها برابر 11/64 دسی بل بود. مقادیر میانگین شاخص تراز تداخل مکالمه، 93/54 دسی یل و شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده در حالت فعال و غیر فعال بودن بانک به ترتیب برابر با 17/58 و2/48 دسی بل محاسبه گردید. بنا به اظهارات کارمندان، منبع اصلی مولد آلودگی صوتی همهمه افراد داخل سالن بوده که منجر به کاهش تمرکز و سختی درک صحبت­ها می­شود.

 نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری: ماهیت صدا در بانک های از جنس صدای با فرکانس پایین می باشد. شاخص های PNC و SIL می توانند به نحو مطلوبی برای بیان وضعیت آکوستیکی و طراحی مداخلات به منظور بهبود وضعیت آکوستیکی دفاتر باز اداری بانک ها به کار روند


جواد ترکمان، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، قدرت اله روشنایی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین نگرانی های بهداشت حرفه ‎ ای امروز است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری ART و اجرای برنامه مداخله ارگونومی و تاثیر آنها برکاهش سطح ریسک بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله‌ای60 نفر از کارگران خط تولید به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و با روش تحلیل وظایف تکراری ART از کارگران گردآوری شدند. در ایستگاه کاری 39 نفر از کارگران مداخله انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد.

  یافته ها: ارزیابی اولیه نشان داد که (7/21%) در سطح پایین ریسک، (3/48%) در سطح متوسط ریسک و (30%) در سطح ریسک بالا قرار داشتند. بعد از انجام مداخلات، ارزیابی مجدد انجام شد. فراوانی افراد در سطح ریسک پایین قبل از مداخلات ارگونومی (70/30%) بود و بعد از انجام مداخلات به (85/53%) افزایش پیدا کرد. فراوانی افراد در سطح ریسک متوسط قبل از مداخلات ارگونومی (10/64%) بود و بعد از انجام مداخلات به (59/43%) کاهش یافت. و فراوانی افراد در سطح ریسک بالا قبل از مداخلات ارگونومی (2/5%) بود بعد از انجام مداخلات به (56/2%) تغییر یافت و تفاوت معنادار بودن مداخله مشاهده شد (05/0< Pvalue ).

  نتیجه ­ گیری: سطح ریسک ارزیابی اولیه ارگونومیکی اکثر فعالیت ها در سطح قابل قبولی نیست و بیشتر افراد در سطح خطر متوسط قرار داشتند. با توجه به این نکته که در صنعت مونتاژ کشور کارگران بسیاری از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می برند، با اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندسی کم هزینه می ‎ توان سطح خطر را کاهش داد.


مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، علیرضا سلطانیان، رباب چنگ،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی ریسک فاکتورهای مربوط به فعالیت دست‌ها و اثر تلفیقی ریسک فاکتورها در ایجاد عوارض اسکلتی عضلانی اندام‌های فوقانی می‌باشد.

روش بررسی:乐动体育开户 در این مطالعه مداخله­ای 24 مرد و 6 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی -عضلانی از روش نقشه بدن و برای تعیین سطوح ریسک از روش حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست‌ها استفاده شد. تمامی آزمون‌ها در سطح معنی‌داری کمتر از05/0 آنالیز شدند.

یافته ها:乐动体育开户 نتایج نشان می‌دهد که قبل از مداخله برای دست راست 7 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/0(ناحیه ایمن) و 10 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. (ناحیه احتیاط) و 13 نفر هم در سطح ریسک بالاتر از 78/. (ناحیه خطر) قرار داشتند؛ اما بعد از مداخله 27 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/. و 2 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و ا نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار گرفتند؛ و نتایج قبل از مداخله برای سمت چپ نشان می‌دهد که 5 نفر از کارکنان در سطح ریسک کمتر از 56 /. و 12 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و 13 نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار داشتند اما بعد از مداخله 28 نفر در سطح ریسک کمتر از 56/. و 1 نفر در سطح ریسک 78/.-56/. و 1 نفر در سطح ریسک بالاتر از 78/. قرار گرفتند.

نتیجه گیری: با ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی عضلانی می‌توان از طریق مداخلات فنی، مدیریتی و آموزشی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی را کاهش داد.


مهدی حجتی، رستم گلمحمدی، محسن علی ابادی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: فولادسازی یکی از صنایع مهم هر کشور میباشد. آلودگی صدا در صنایع فولادسازی به علت وجود تجهیزات مولد صدای زیانآور همچون کوره قوس الکتریکی به عنوان یک معضل بهداشتی محسوب میشود. شناخت الگوی مواجهه می乐动体育开户تواند به اهداف کنترل صدای شغلی کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی صدا در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد به منظور تعیین الگوی مواجهه کارگران آن بوده است.

روشکار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد با توجه به اطلاعات اولیه از نظر وجود آلودگی صدا انجام گردید. توزیع صدای محیطی مطابق با استاندارد ISO 9612 و با استفاده از دستگاه تراز سنج CasellaCel مدل 450 در شبکه A و در سرعت Slow اندازهگیری و دادهها جهت تهیه نقشه صوتی در نرمافزار Surfer V.10 وارد گردید. آنالیز فرکانس یک اکتاوباند همزمان با اندازهگیری محیطی در شبکه C انجام گردید. دادههای آنالیز فرکانس جهت تهیه نمودار وارد نرمافزار Excel 2010 گردید. در فاز سوم مطالعه از دستگاه دزیمتر مدل TES 1345 برای اندازه乐动体育开户گیری مواجهه فردی استفاده گردید.

یافتهها: نتایج ارزیابی صدای محیطی نشان داد 56% از مجموع ایستگاههای اندازهگیری در محدوده خطر بود. بیشترین تراز صدا مطابق با نقشه صوتی در محوطه کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب برابر با dB(A) 2/112 و dB(A) 97 ثبت شد. میانگین دز دریافتی در 3 گروه شغلی نظافتچی صنعتی، ذوبچی و ریختهگری به ترتیب برابر با 2133 %، 514%، 577% بود. فرکانس غالب صدای واحد کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب در دو فرکانس مرکزی Hz 125 و Hz250乐动体育开户 ثبت گردید.

نتیجهگیری: با توجه به نتایج ارزیابی مواجهه فردی با صدای شغلی واحدهای مورد مطالعه این صنعت معلوم گردید که اغلب شاغلین در معرض صدای پیوسته با فرکانس غالب کمتر از 500 هرتز قرار داشتهاند و تجهیزات حفاظت فردی نیز در این محدوده کارایی چندانی ندارد و با توجه به دز دریافتی صدا بیش از 500% و عدم امکان کاهش زمان مواجهه، طرح کنترل فنی باید در اولویت اقدامات صنعت قرار گیرد.


رستم گلمحمدی، کیوان ساعدپناه، بهروز رمضانی، محمد کوهسار معینی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户 آلودگی صوتی بر فیزیولوژیی بدن، کارایی و بر روی سیستم شنوایی تاثیر منفی می‌گذارد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد روش غربالگری صدا جهت برآورد ریسک صدا در کارگاه های کوچک سطح شهر همدان می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد که در 22 کارگاه بالای 20 نفر در همدان انجام پذیرفت. ابتدا غربالگری صدا توسط فرم غربالگری انجام شد. در مرحله بعد اندازه گیری صدا با روش شبکه ای منظم از صدا سنج مدلSL 4001 استفاده گردید. تراز معادل صوت برای هرکدام از گروه ها بر اساس استاندارد ISO 9612乐动体育开户 اندازه گیری گردید. جهت آنالیز داده ها از آزمون های پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها: تراز فشار صوت کارگاههای مورد مطالعه  277/7 ± 12/80 دسی‌بل و میانگین نمره حاصل از فرم غربالگری 964/8± 50/60 بدست آمد. بین نمره فرم غربالگری و اندازه گیری تراز فشار صوت رابطه معنی داری وجود داشت (046/0 p<乐动体育开户). درصد کارگران در معرض خطر و در محدوده ایمن به ترتیب 32/29 و 63/3 بدست آمد، بیشترین درصد مربوط به کارگران در محدوده احتیاط 04/67 بود.

نتیجه گیری:乐动体育开户 نتایج نشان داد که انطباق مناسبی در نتایج ارزیابی صدای کارگاه‌های بالای 20 نفر با دو روش اندازه‌گیری تراز فشار صوت تراز سنج صوت و استفاده از فرم غربالگری صدا وجود داشته و استفاده از این روش جهت شناسایی کارگاههای که احتمال آلودگی صوتی در آنها وجود دارد موثر است.


رویا بیات، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مسعود شفیعی مطلق،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه :乐动体育开户کارگران شاغل در کارگاه های سنگبری در معرض مواجهه با ارتعاش دست و بازو و عوارض ناشی از آن قراردارند. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی آن در کارگران شاغل درکارگاه های سنگبری می باشد.

روش  بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی40نفر ازکارگران سنگبری های شهر همدان که با دستگاه های  برش سنگ کار می کردند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری مواجهه با ارتعاش دست و بازو مطابق با روش استاندارد5349ISO  انجام گرفت. علایم مرتبط با بروز سندرم ارتعاش دست و بازو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS乐动体育开户 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد شتاب معادل 8 ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگبری بالاتر از حد مجاز مواجهه کشوری قراردارد (05/0>pv). بیشترین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو در محور Z تعیین گردید. بین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو  ناشی از دستگاه های برش عرضی و برش طولی اختلاف معنادار مشاهده گردید(05/0>pv).

نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن سطح مواجهه شغلی کارگران از حد مجاز مواجهه شغلی ، آموزش مراقبت های بهداشتی ،عدم استعمال دخانیات و استفاده از دستکش ضد ارتعاش، چرخش های کاری می تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی موثر باشد. علاوه بر این ردیابی اثرات بهداشتی مرتبط با ارتعاش با استفاده از آزمون های غربالگری در کارگاه های سنگبری ضروری به نظر می رسد.


رستم گلمحمدی، اعظم بیابانی، داود شورچه، محمد یاری،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: تعیین صحت مندرجات کاتالوگ گوشی‌های حفاظتی و تعیین کارایی گوشی‌هایی که فاقد شناسنامه فنی هستند یکی از چالش های مهم کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع جهت قضاوت در خصوص تاثیر این حفاظها در کاهش سطح مواجهه شغلی کارگران با صدا محسوب می گردد. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک آداپتور آزمون حفاظهای شنوایی و آزمایش آن جهت تعیین میزان کاهندگی آنها می باشد.

 روش بررسی: در فاز اول این مطالعه با استناد به استاندارد 3-4869 ISO乐动体育开户 و با استفاده از مصالح مناسب آداپتور آزمون وسایل حفاظت شنوایی ساخته شد و در مرحله بعدی آزمایش روی30 نمونه شامل 4 نوع حفاظ رو گوشی و 2 نوع حفاظ توگوشی وارداتی  دارای شناسنامه فنی در محیط واقعی صنایع شیشه و جالیز همدان انجام گردید و نتایج آزمون عملیاتی کارایی حفاظها با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمایش حفاظ شنوایی وارداتی شناسنامه دار در محیط واقعی صنایع و مقایسه با نتایج محاسبات روش اکتاوباند، کارایی یونیت ساخته شده را به خوبی نشان داده است، به طوری که میانگین افت انتقال عملیاتی اندازه‌گیری شده و میانگین افت محاسباتی آنها به ترتیب برای حفاظ های روگوشی 3/9 ،8/8 دسی‌بل و برای حفاظ های توگوشی 3/9 ،2/11دسی‌بل بوده است. مقایسه میانگین‌ها از طریق آزمون آماری، اختلاف معنی داری را بین مقادیر نشان نداد (05/0 P >).

نتیجه گیری乐动体育开户: نتایج آزمایش یونیت طراحی شده، برای انواعی از حفاظهای شنوایی وارداتی موجود در داخل کشور نشان داد که ابزار مناسبی برای آزمون انواع حفاظهای شنوایی در محیط استفاده می باشد.


اعظم بیابانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: یکی از روش های توصیه شده جهت ارزیابی کارایی وسایل حفاظت شنوایی استفاده از مانکن سر مطابق استاندارد3-4869 است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر طراحی شده جهت استفاده در آزمون های تعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد.

روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی ابتدا قدرت کاهندگی صدای پنج مدل گوشی ایرماف رایج در صنایع کشور برمبنای روش میکروفن داخل گوش طبق استاندارد ISO11904-1 توسط دستگاه دزیمتر SV102 شرکتSVANTEKمجهز به میکروفن SV 25 قابل نصب داخل گوش در شرایط آزمایشگاهی روی 30 نفر تعیین گردید. همچنین قدرت کاهندگی گوشی های مذکور با استفاده از مانکن آکوستیکی سر مطابق استاندارد تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد نسبت قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی ها به کاهندگی اسمی با بررسی روی افراد در محدوده بین 59% الی 94% قرار دارد. این نسبت برای گوشی های مذکور روی مانکن سر بین 64%الی 92% قرار داشت. نتایج آزمون آماری نشان داد بین میانگین کاهندگی صدای گوشی ها روی افراد به عنوان نمونه واقعی و مانکن سر اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0 p> ).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی ها توسط مانکن سر از صحت کافی در مقایسه با نمونه های واقعی برخوردار است. لذا برای محیط‌ هایی که امکان آزمون کارایی گوشی ها بر روی نمونه واقعی وجود ندارد و همچنین جهت کنترل کیفیت تولید در شرکت های سازنده گوشی، استفاده از مانکن سر گزینه مطلوبی است.   


محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، محمد علیایی، رضا شهیدی،
دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

مقدمه: در سطح کشور اطلاعات معتبری در خصوص ارزش آکوستیکی مصالح جهت استفاده در محیط های اداری و صنعتی وجود ندارند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد و تدوین بانک داده های آکوستیکی است.

روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی تعداد حداقل 60 نمونه از مواد ساختمانی و مواد آکوستیکی مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه جهت اندازه گیری ضریب جذب صوتی مواد از لوله امپدانس مدل SW260 شرکت BSWA مطابق با استاندارد ISO 10534 و میکروفن یک چهارم اینچ مدل MPA416 و آمپلی فایرمدل  PA50  در محدوده فرکانسی 125 الی 6300 هرتز استفاده گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel 2013乐动体育开户 مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: 乐动体育开户نتایج اندازه گیری ضریب جذب صوتی انواع مواد و مصالح موجود در کشور بر مبنای فرکانس های یک اکتاوباند ارائه گردید. نتایج نشان داد با افزایش ضخامت فوم های پایه شیمیایی ضریب جذب صوتی افزایش می یابد. با این حال تاثیر دانسیته جاذب بر افزایش ضریب جذب در مقایسه با اثر ضخامت جاذب بسیار ناچیز است. فوم پلی یورتان در مقایسه با فوم پلی اتیلن کارایی بسیار بالاتری از لحاظ جذب صوتی داشت.

نتیجه گیری: 乐动体育开户با استفاده از نتایج ارائه شده، متخصصین آکوستیک می توانند ارزیابی قابل اطمینان تری از شرایط آکوستیکی محیط های اداری و صنعتی در فاز طراحی یا بهره برداری داشته باشند. نتایج تایید نمود ضخامت ماده جاذب به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در کارایی جذب صوت به ویژه در خصوص جاذب های با کارایی بالا از جمله فوم های پایه شیمیایی است.


رستم گلمحمدی، زهرا چهاردولی، مجید معتمدزاده طرقبه، مریم فرهادیان،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: کار طولانی، ابزار نامناسب و غیر­استاندارد و نیز نور ناکافی محیط، از جمله عوامل ایجاد وضعیت­های ناراحت­کننده کاری در آرایشگران است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی و بررسی ارتباط آن با وضعیت­های اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ روش  REBA乐动体育开户در آرایشگاه‌های زنانه شهر همدان انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در 50 آرایشگاه زنانه با­ وجود 100 زن شاغل، و به صورت مقطعی انجام شد. جهت اندازه­گیری شدت روشنایی عمومی و موضعی از نورسنج مدل Hagner ECI و برای بررسی وضعیت­های انجام کار از روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA) استفاده شد. داده‌های مطالعه توسط نرم­افزار آماری SPSS 21乐动体育开户  تحلیل شد.

یافته‌ها: شدت روشنایی عمومی (72%) و شدت روشنایی موضعی (97%)، اکثر آرایشگاه­ها کمتر از حد­ الزامی بود. طبق نتایج ارزیابی پوسچر روش (REBA)، 26% افراد در معرض ریسک بالا و 5/12% در معرض ریسک بسیار بالا قرار داشتند. آزمون ANOVA ارتباط بین شدت روشنایی عمومی و نمره ریسک پوسچر افراد برای فعالیت­های پیرایش ابرو و صورت را تایید نمود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری:乐动体育开户 در اکثر آرایشگاه‌ها شدت روشنایی عمومی و موضعی از حد مجاز (الزام) کشوری کمتر، و دارای وضعیت نامناسبی از لحاظ کمی و کیفی بود. از طرفی با توجه به سطح خطر ارگونومیک بدست آمده، لازم است ضمن توجه به اصلاح سیستم روشنایی مصنوعی این اماکن، آموزش­های کافی جهت پیشگیری از اختلالات ارگونومیک مرتبط با آن در آرایشگران مد­نظر قرار گیرد.


کیوان ساعدپناه، محسن علی آبادی، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: مواجهه مدوام با سرما یک عامل مخاطره آمیز در محیط های کاری در فصول سرد است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص های استرس سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین مکانیک خودرو در فصول سرد صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در زمستان 1395 بر روی 50 نفر از  شاغلین مکانیک خودرو شهر همدان انجام شد. روش انتخاب و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. پاسخ های فیزیولوژیک بدن در حین انجام فعالیت روزانه مطابق با روش استاندارد 9886ISO   اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری میزان درصد چربی بدن از کالیپر مدل 01128 استفاده شد. همچنین مقاومت حرارتی لباس کارگران برحسب کلو نیز با استفاده از استاندارد 9920ISO   تعیین شد. پارامتر های محیطی هوا  از جمله دمای خشک و سرعت جریان هوا نیز به طور همزمان اندازه گیری گردید. براساس پارامترهای محیطی شاخص های استرس سرمایی از جمله شاخص خنک کنندگی باد و دمای معادل خنک کنندگی تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت.
یافته ها: در محیط کار شاغلین مکانیک میانگین شاخص خنک کنندگی باد 47/679 ± 489/97 کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، دمای معادل خنک کنندگی   1/869 ± 13/78 درجه سانتی گراد و شاخص حداقل عایق مورد نیاز 0/246 ± 2/04 کلو بدست آمد. با توجه به نتایج شاخص های استرس سرمایی، شاغلین در مواجهه با استرس سرمایی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین رابطه معنی داری وجود دارد (0/05P<)، با توجه به ضریب همبستگی بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیک، شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز بالاترین همبستگی را با پاسخ های فیزیولوژیک بدن شاغلین نشان داد. بین درصد چربی بدن شاغلین با دمای عمقی بدن نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (0/314 r= , 0/05P<).
نتیجه گیری: نتایج تایید نمود شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین شاغلین مکانیک خودرو است. علاوه براین درصد چربی بیشتر بدن منجر به افزایش قدرت تحمل سرمای شاغلین شده است.


جلیل درخشان، محمد بابامیری، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، مریم فرهادیان،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: صدای فرکانس کم از مهمترین منابع مولد صدا در محیط است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) بر عملکرد شناختی در حضور صدای فرکانس کم می باشد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله­ای می­باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آنها تعداد 120 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند (60 نفر برونگرا و 60 نفر درونگرا) انتخاب و به مطالعه وارد شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد مورد مطالعه در ترازهای صوتی 50، 60 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حین مواجهه با استفاده از  آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری عملکردهای شناختی افراد مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته­ها: نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه­های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد و با افزایش تراز فشار صوت از 50 به 70 دسی بل عملکردهای شناختی کاهش می­یابند(p<0/05). بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) و جنسیت افراد نشان داد که در درونگراها و زنان عملکردهای شناختی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند(p<0/05).

乐动体育开户نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراز فشار صوت صدای فرکانس کم اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد شناختی افراد برونگرا و درونگرا دارد، و این تاثیر منفی در افراد درونگرا به صدای فرکانس کم بیشتر است، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.


شیوا سوری، رستم گلمحمدی،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: افزایش مشارکت زنان در بازار کار یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی جهان است. در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه تعداد مادران باردار شاغل در صنایع، قابل توجه می باشد لذا مسائل مربوط به عوامل زیان آور شغلی زنان  مهم می باشد. این مطالعه، مقالاتی را که به بررسی عوارض مواجهه با صدای شغلی در بین زنان پرداخته بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
روش بررسی: داده های مورد نیاز از منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در دسترس، از طریق جستجوی کلید واژه های مواجهه شغلی، زنان، اثرات صدا و بارداری در بازه ی زمانی 1980 تا 2016، در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی Science Direct  ،Scopus, ISI،Pubmed  و داخلی Iranmedex  ،  Magiran وSID  بدست آمد.
یافته ها: بررسی مطالعات نشان داد که  تفاوت هایی در بروز افت شنوایی و همچنین شرح وزوز گوش بین زنان و مردان وجود دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که تاثیر صدا در زنان، به عنوان یک ریسک فاکتور بروز بیماری های ایسکمیک قلبی و تغییر در سطح کورتیزول پلاسمایی، به طور قابل توجهی بالاتر از مردان است. همچنین مواجهه با صدا در دوران بارداری، با تغییر در سیستم غدد درون ریز مادر می تواند باعث کاهش رشد جنین شده و نیز ممکن است باعث افت شنوایی در نوزاد بعد از تولد شود. افزایش فشار خون ، بروز قاعدگی دردناک، اختلالات هورمونی و کاهش باروری از دیگر عوارض مواجهه زنان با صدا می باشد.
نتیجه گیری: مواجهه زنان با صدای شغلی علاوه بر افت شنوایی و اثرات فیزیولوژیک اثرات اختصاصی نیز دارد که برای زنان در همه شرایط و بخصوص دوران بارداری می تواند عواقب بیشتری نسبت به مردان داشته باشد، لذا توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک و حتی روانی زنان خصوصا زنان باردار در برنامه پایش سلامت شغلی و معاینات ادواری ضروری می‌باشد.

رستم گلمحمدی، فروغ معزز، محسن علی آبادی،
دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )
چکیده

مقدمه: کنترل آلودگی صدا در محیطهای بسته صنعتی اغلب مواجهه با محدودیتهای اجرایی و تامین منابع مالی است. اولویت­بندی علمی یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت کنترل صدا در این اماکن می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین شاخص اولویت­ بندی کنترل آلودگی صدای واحدهای خط تولید یک شرکت تایر­سازی بوده است.
روش کار: ارزیابی محیطی صدا به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوت براساس استاندارد ISO 9612 در واحدهای تولیدی شرکت انجام شد. شاخصی با استفاده از 3 ­پارامتر تعداد افراد در معرض­، زمان مواجهه و فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت تعریف و فرمول محاسباتی برای آن شاخص تدوین گردید. توزیع تراز فشار صوت در واحد با اولویت اول کنترل صدا با استفاده از نرم افزار Surfer V.10 ترسیم گردید.
یافته ها: براساس نتایج اندازه­ گیری محیطی 9/22 % ایستگاه های اندازه ­گیری شده در ناحیه خطر و 1/77 %  ناحیه احتیاط را شامل شده و هیچ محدوده ایمنی ثبت نگردید. محدوده تراز فشار صوت در واحدهای مورد بررسی dB(A) 7/104-9/69 بود. از بین 11 واحد مورد بررسی، واحد پخت با 20 نفر شاغل، بالاترین شاخص اولویت کنترل صدا (369/1­) را به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق با استفاده از شاخص NCPI نشان داد که با استفاده از روش تلفیقی پارامترهای تأثیر­گذار در آلودگی صدا می­ توان روش مطمئنی را برای اولویت­ بندی کنترل صدا در واحدهای مختلف یک مجموعه صنعتی ارائه نمود. نتایج این شاخص می­تواند برای سایر مجموعه‌های صنعتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.


صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :